2017

2017. december

A FeFi 2017 novemberi számában részletesen ismertettük a javaslatban foglalt, és most véglegesített változásokat. Az alábbiakban címszavakban foglaljuk össze a törvénymódosítás legfontosabb pontjait.
A szintén 2018. január 1-én életbe lépő Ákr., azaz a 2016. CL. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény miatt megszűnik majd az intézmények négyévenkénti ellenőrzésére vonatkozó előírás.
Ígéretek szerint még az év végéig megjelennek a Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára elnevezésű (GINOP-6.1.5, 6.1.6 és VEKOP-8.5.2, 8.5.) projektek módosított kiírásai, a Digitális szakadék (GINOP-6.1.2) kiemelt projekt képzései pedig töretlenül folytatódnak.
A 2018. január 1. után induló OKJ-s képzéseknél a képzési programokat ki kell egészíteni a modulzáró vizsgák leírásával.
2018. január 1-től lép életbe a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló rendelet (32/2017. EMMI rendelet), amely előírja a múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési intézményeknek, hogy „az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében” 5 évre szóló képzési tervet készítsenek a dolgozóik továbbképzéséről.

Különszám – 2017. december 19.

A most megjelent törvénymódosítások tartalmát a FeFi 2017 novemberi és decemberi számaiban ismertettük.

2017. november

Módosulnak a belső képzésekre, valamint az egyéb „D” körös képzésekre vonatkozó követelmények, továbbá a kiszabható bírságok mértéke jobban igazodik majd a szabálytalanságok súlyához. A 2017. november elején benyújtott törvényjavaslatot a kormány várhatóan még az idén tárgyalja.

Visszaállítják a külső értékelés rendszerét

Az Fktv. módosításának tervezete szerint 2018. január 1-től megszűnik a Felnőttképzési Szakértői Bizottság, a képzők felelőssége lesz ismét a külső értékelés elvégeztetése. Szabadon dönthetnek arról, melyik, már jogosultságot szerzett céget bízzák meg az általuk fizetett, de ismét bizalmi alapon működő, így valódi segítséget nyújtó külső értékelésre.

OKJ-s és egyéb szakmai képzések

A törvénymódosítások tervezete szerint 2018. január 1-től az OKJ-s képzési programokban részletesen szabályozni kell a modulzáró vizsgák lefolytatását, és az OKJ-ból átemelt „B” körös modul záróvizsgája is elismerhető lesz OKJ-s modulzáró vizsgának. Újdonságok lesznek a kis óraszámú, szakmai célú programokban, illetve a szakmai programkövetelményekre vonatkozó előírásokban is. Szintén változások várhatóak a FIR adatszolgáltatásban, továbbá az iskolarendszerű képzésekben.

Nyelvi képzések

A nyelvi képzésekre vonatkozó szabályok csak néhány pontosítást tartalmaznak, ezek azonban lényegesek lehetnek 2018. január 1-től az engedélyezett nyelvi képzések megtartása során.

2017. október

Módosult A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban (VEKOP-8.5.4) elnevezésű felhívás: a projekt célcsoportjába a hátrányos helyzetű felnőttek mellett a szakképzési centrumok pedagógusai is bekerültek.
Megváltozott a projekt kiemelt célcsoportja: a felnőtt lakosság helyett elsősorban a 16-25 év közötti, szakképzésben résztvevő, tanulói jogviszonyban álló diákok részvételét támogatják.
A tapasztalatok szerint jelenleg a 2015-ben engedélyt szerzett képző intézmények működését vizsgálják, a 2014-ben engedélyezett képzők elmaradt ellenőrzésére várhatóan csak jövőre kerül sor. Az ellenőrzésre való felkészüléshez nyújt segítséget a FeFi checklistája.
A Modern Gyárak Éjszakája elnevezésű nyilvános programon, 2017. november 17-én 25 üzemben ismerhetik meg az érdeklődők azokat a korszerű rendszereket, amelyekre a vállalkozásoknak versenyképességük érdekében érdemes átállniuk, és dolgozóikat továbbképzések keretében felkészíteniük.

2017. szeptember

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által szervezett rendezvényeknek a helyi kamarák adtak otthont. A kamarák az elkövetkezendőkben is fontos szerepet töltenek be a szakképzés alakításában.
A budapesti rendezvény után négy vidéki városban, Székesfehérvárott, Szombathelyen, Nyíregyházán és Egerben kerül sor a programban ismertetett előadásokra.
2017. szeptember 1-től a honvédelmi, a nemzetgazdasági és a fejlesztési miniszter ágazataiba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK) módosításra kerültek. A kerettantervek közül csak a nemzetgazdasági miniszterhez tartozóak változtak.
2017. december 1-től indulhatnak a képzések a konvergencia régiókban. Az ajánlatokat a területileg illetékes kormányhivatalokhoz 2017. szeptember 27-én éjfélig lehet benyújtani.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) a képzési jegyzékében meghatározott képzések lebonyolítására vár ajánlatokat a felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézményektől. Mintegy 200 féle OKJ-s („A”), valamint néhány szakmai („B”) és egyéb („D”) képzési körös, valamint nyelvi („C”) képzés közül választhatnak majd a megváltozott munkaképességű résztvevők.
Az óvodai dajka mintájára került kialakításra a bölcsődében eddig képesítés nélkül dolgozó kisegítők, vagyis a dajkák munkaköre, akiknek 2018. december 31-ig részt kell venniük a kötelező képzésen.

2017. augusztus

2018. január 1-től 5 %-ra csökken az internet szolgáltatás ÁFÁ-ja, ezzel is kívánják ösztönözni a lakosság internet használatát. A kormányhatározat (1456/2017. (VII. 19) Korm. határozat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0.ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről) által megfogalmazott célok között szerepel a szakmai és vizsgakövetelmények digitális kompetenciák szempontjából történő felülvizsgálata is.
A kormány (1516/2017. Korm. határozat) 2018. január 1-től ingyenessé teszi az első középfokú (B2) és felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgát vagy az azzal egyenértékű érettségi vizsgát.
Bár a nyári szabadságolások nehezítik az ellenőrzések lefolytatását, azok ütemszerűen folytatódnak Azokat az intézményeket is ellenőrzik, ahol egyetlen egy képzés sem valósult meg.
800 millió forintos keretösszegből valósítható meg az a projekt, amely a folyamatban lévő, Digitális szakadék csökkentése elnevezésű, GINOP-6.1.2- kódszámú pályázathoz hasonlóan digitális kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul.
Az Európai Unió megjelentette a DigComp 2.1 változatát, azaz a Digitális Kompetencia Keretrendszer frissítetett dokumentumát. Ez a keretrendszer öt területen méri digitális képességeinket.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) a magyarországi felelőse annak a nemzetközi projektnek, amely honlapján a felnőttképzéssel kapcsolatos vélemények, tanulmányok, szakmai anyagok és események kimeríthetetlen tárházát találhatja a téma iránt érdeklődő.

2017. július

Jelenleg a 2014-2015-ben engedélyt szerzett képzőkben vizsgálják az ellenőrök a jogszabályoknak megfelelő működést. A FeFi által összeállított alábbi lista segítséget nyújt az ellenőrzésre való felkészüléshez, és akár önellenőrzéshez is felhasználható. 
Jelenleg a képzőknek az eljárásokkal, képzésekkel kapcsolatos ügyeket négy különböző helyen kell kezelniük. A FINY3, PREFER, FIR online felületekre azonosan lehet belépni.
Engedély kiadása, módosítása, kiegészítése, kiegészítésére irányuló bejelentés.
A felnőttképzési törvény előírása szerint a képzők ilyen jellegű adatszolgáltatása önkéntes alapon történik. De vajon tényleg önkéntes-e?

Különszám – 2017. július 3.

Módosították a szakmai programkövetelményekről szóló miniszteri rendeletet, amely 2017. július 2-tól hatályos.

2017. június

Ha az ellenőrzés jogszabálysértést állapít meg, 2017. július 1-től a képzők egy esetleges bírságoló határozat ellen fellebbezést már csak bírósághoz nyújthatnak be. Korábban ezeket a szaktárcához lehetett beadni.
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításával várhatóan több szakmai programkövetelményt vehetnek majd nyilvántartásba.
A pályázati portálon naponta többtíz felhívás vagy a korábban megjelentek változtatása, illetve esetenként felfüggesztése jelenik meg,  s közben a vonatkozó kormányhatározatok is módosultak.
A GINOP-6.1.5 és 6.1.6 valamint a VEKOP 8.5.2 és 8.5.3 számú Munkahelyi képzések nagyvállalatok, mikro, kis- és középvállalkozások munkavállalói számára elnevezésű projektek jelenleg ismert kiírásai szerint a képzések 20 %-a belső képzésként is megvalósítható.  Belső képzésként csak szakmai vagy „tisztán” szakmai nyelvi illetve kombinált nyelvi (általános+szakmai) képzés, továbbá egyéb, általános jellegű képzések tarthatók. OKJ-s és hatósági jellegű tanfolyamokat viszont csak külső képzők indíthatnak. 
Összesen 4 rendeletet érint a változás, amely 2017. június 20-án lép hatályba. A módosításokat a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet tartalmazza, és a Magyar Közlöny 88. számában jelentek meg.

Különszám – 2017. június 23.

Pót ajánlattételi felhívást jelentettek meg a kormányhivatalok a 2017. évi képzési jegyzék kiegészítésére. Megjelentek a GINOP-6.2.5-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása és a VEKOP-8.6.4-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása kitöltő programjai.

Különszám – 2017. június 26.

Megjelentek a Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (VEKOP-8.5.2), valamint a Munkahelyi képzések mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára (VEKOP-8.5.3) című felhívások MÓDOSÍTOTT változatai

Különszám – 2017. június 29.

Elhalasztották a nemrégen módosított (Lásd: FeFi különszám, 2017. június 26.) és eredetileg 2017. július 3-tól beadható Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (VEKOP-8.5.2-17), valamint a Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára (VEKOP-8.5.3-17) felhívások beadási határidejét. Mint ahogyan az az Irányító Hatóság közleményében áll: „a felhívásokhoz kapcsolódóan nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés érkezett be”, emiatt a kiírás további módosítása várható és a kezdeti benyújtási határidő is későbbre tolódik.

Különszám – 2017. június 30.

A Széchenyi 2020 honlapján megjelent tájékoztatás szerint módosult az Idegen nyelvi készségek fejlesztése elnevezésű (VEKOP-8.5.1-17) felhívás benyújtásának határideje.  A szakképzési centrumok önállóan vagy konzorciumi formában már 2017. június 1-től nyújthatták be a támogatási kérelmüket, de az első beadási határnapot egy hónappal meghosszabbították, vagyis a kérelmeket az első szakaszban 2017. augusztus 31-ig lehet beadni.

2017. május

Már ismert, hogy a 2004. évi CXL. közigazgatási hatósági eljárási és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) helyett 2018. január 1-jétől az Ákr., vagyis a 2016. évi CL. általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény lép érvénybe. A változást a hatályos egyéb jogszabályokban is ennek megfelelően kell átvezetni.
Az új rendszerre való felkészüléshez nyújt segítséget a magyarul is olvasható eu-s rendelet (lásd lent), és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján található tájékoztató.
A képzőknek 2017. június 15-ig kell beküldeniük (most már) a Pest Megyei Kormányhivatalhoz a 2016. évi felnőttképzési tevékenységükből származó nettó árbevételükről szóló nyilatkozatot, és a vagyoni biztosíték meglétének igazolását.
A Munkahelyi képzések nagyvállalatok, mikro, kis- és középvállalkozások munkavállalói számára megvalósítandó projektekben a „D” képzési kör kivételével a kötelező tevékenységek között szerepel az előzetes tudásmérés, és a résztvevő felmentése, amennyiben ez a felmérés alapján indokolt.
2017. március végéig a Széchenyi 2020 honlapon több száz, különböző operatív programokhoz tartozó felhívás jelent meg. Ezek közül azóta jó néhányat már módosítottak is, illetve a képzési piacon a legnagyobb érdeklődésre számot tartó GINOP-6.1.5., -6.1.6-os kódszámú, Munkahelyi képzések nagyvállalatok, mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalói számára felhívást bizonytalan időre fel is függesztették.

Különszám – 2017. május 3.

Bizonytalan időre elhalasztották a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 pályázatok beadási határidejét. Megjelent a GINOP-6.1.7-17 kitöltő programja. Már a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján találhatóak a felnőttképzéssel kapcsolatos hatósági nyilvántartások, közlemények, bejelentési felületek.

Különszám – 2017. május 18.

Lapzártánk után jelent meg:A nemzetgazdasági miniszter 8/2017. (V. 17.) NGM rendelete a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

2017. április

GINOP-6.1.5 és 6.1.6, VEKOP-8.5.2 és 8.5.3

A több mint 40 milliárd forint keretösszegből a vállalatok, vállalkozások igen kedvező feltételekkel képeztethetik a dolgozóikat. A FeFi az alábbi összefoglalókkal kíván segítséget nyújtani a tájékozódáshoz és a képzők üzleti partnereinek tájékoztatatásához.
A program célja a lakosság, a munkavállalók digitális készségeinek fejlesztése, és az informatikai szakmákban meglévő, egyes becslések szerint mintegy 22 000 főnyi munkaerőhiány csökkentése a gazdaság versenyképességének javítása érdekében.
2017. május 2-án értesítik a képzőket arról, hogy az elmúlt napokban benyújtott ajánlatuk alapján mely képzések megvalósítására kapnak lehetőséget a Digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2) kiemelt projektben. A következő bő másfél hónapos képzési ciklus 2017. május 8-tól június 30-ig tart majd.
Egyre több helyen hangoztatják a szaktárca képviselői, hogy a gazdaság igényeinek jobb kielégítése érdekében úgynevezett rövid ciklusú szakmai képzések bevezetésére van szükség.

2017. március

A képző intézmény az engedélyezett, nyilvántartásba vett képzési programjait egyszerű bejelentési eljárással valamennyi képzési körben újabbakkal egészítheti ki, de csak bizonyos feltételek megléte esetén.
A B) képzési körös, vagyis az egyéb szakmai képzések folytatásának feltétele, hogy a képzési programok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) nyilvántartásában szereplő felnőttképzési szakmai programkövetelmények alapján legyenek kidolgozva.
A távoktatás nem egyenlő az otthoni tanulással, a résztvevő haladását a képző folyamatosan figyelemmel kíséri és tanulócsomaggal is segíti.

Képzési program és dokumentálás

Egészen pontosan kell rögzíteni, hogyan történik a képzés, mivel a távoktatásra is ugyanazok a dokumentálási szabályok vonatkoznak, mint a kontaktórás képzésekre. Ennek teljesítése időnként némi fejtörést okozhat.

FIR

A távoktatásban a résztvevők önállóan, saját időbeosztással is tanulhatnak, a bejelentési kötelezettség azonban erre a képzési formára is vonatkozik.
A Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok, valamint a mikro, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (GINOP-6.1.5-16 és 6.1.6-17, VEKOP-8.5.2-17 és 8.5.3-17) elnevezésű pályázati kiírások tervezete szerint a képzések (a nyelviek kivételével) távoktatásban is megvalósíthatóak.

Különszám – 2017. március 2.

2017. március 12-ig új ajánlattételi felhívást lehet benyújtani a Digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2-15) kiemelt projekt képzéseinek megvalósítására. A képzések indításának engedélyezéséről a képzők március 27-én kapnak majd értesítést, a képzések lebonyolítására 2017. április és május hónapokban kerülhet sor. A legutóbbi alkalommal az Értékelő Bizottság több mint 2000, márciusi és áprilisi képzés indítását engedélyezte, de jelentkezők hiányában valószínűleg nem mindegyik indul majd el. A projekt első szakaszának végéig, azaz 2017. december 31-ig legalább 15 000 képzést kell megtartani.

Különszám – 2017. március 29.

A FeFi korábbi számaiban már ismertettük az év folyamán várható pályázati felhívásokat, amelyek közül néhány most, az utóbbi napokban végleges formájában meghirdetésre került, és napokon belül újabbak megjelenése is várható. A támogatások révén az elkövetkezendő időszakban különböző konstrukciókban számos képzés valósulhat majd meg.

2017. február

A SZÉCHENYI2020 honlapon elérhető – még nem végleges, azaz a társadalmi véleménynyilvánítás céljából közzétett – kiírás szerint a nyelvi képzések megvalósítására önállóan a szakképzési centrumok nyújthatnak be kérelmet. Támogatási kérelem benyújtására azonban konzorciumi formában is van lehetőség.
A társadalmi egyeztetésre közzétett felhívás szerint a kialakítandó hálózatok és a megvalósítandó képzések hozzájárulhatnak a gazdaság változó képzési igényeinek kielégítéséhez, valamint a digitális oktatás és tanulás elterjedéséhez.
Azoknál a képzőknél, ahol a külső értékelés megelőzte a hatósági ellenőrzést, kevesebb szabálytalanságot lehetett tapasztalni, mint azoknál, ahol ilyenre nem került sor. A felnőttképzési törvény 2016 nyarán életbe lépett módosításának következtében a külső értékelés támogató, segítő szerepe is megváltozott.
A korábbi feltételek szerint a jelentkezőknek legalább általános iskolai végzettséggel kellett rendelkezniük, jelenleg már elegendő az alapfokú írni, olvasni és számolni tudás megléte is, az ISCED I. szintű végzettség.
1/2017. (I. 23.) MvM rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2017. január 25-től hatályos

Különszám – 2017. február 5.

Az utóbbi napokban több GINOP projekt társadalmi egyeztetés céljából közzétett felhívása jelent meg. A végleges felhívásokat az irányító hatóságok a későbbiekben hirdetik meg, azaz a mostani szöveg még több ponton is módosulhat.

2017. január

A PMKH honlapján a szervezeti egységek között egyelőre még nem szerepel az új Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály, ezért a változásról egyelőre csak annyit lehet tudni, amennyit a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) közöl a saját honlapján.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, 1006/2016 (I. 18) Korm. határozatban módosultak a határidők, a keretösszegek valamint a meghirdetés módja.
Dolgozóik képzésére a nagyvállalatok 10 millió forinttól 100 millió forintig pályázhatnak a GINOP-6.1.5-16 projekt keretében. A végleges pályázati kiírás várhatóan néhány héten belül jelenik meg.
2020 október végéig terjesztették ki a GINOP-6.1.2-15 digitális kompetencia képzéseit, amelyeken várhatóan 260 ezer ember vesz majd részt.