Általános szerződési feltételek a Felnőtképzési Figyelő – on-line hírújsághoz

A szerződés hatálya

A jelen általános szerződési feltételek hatálya a tartalomszolgáltató által megjelentetett és értékesített Felnőttképzési Figyelő – on-line hírújságra, valamint az ahhoz közvetlenül tartozó egyéb szolgáltatásaira terjed ki (tudástár és dokumentumminták), továbbiakban Felnőttképzési Figyelő. A tartalomszolgáltató köteles a megrendelő által leadott Felnőttképzési Figyelő megrendelést visszaigazolni és a visszaigazolt megrendelést a feltüntetett feltételekkel, szállítási vállalással teljesíteni.
A jelen Általános szerződés feltételek részét képezi a Jogi nyilatkozat és az Adatvédelmi nyilatkozat is.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgyát a tartalomszolgáltató által megjelentetett és értékesített, a felhasználó által megrendelt Felnőttképzési Figyelő képezi.

Megrendelés

A tartalomszolgáltató a megrendelést online regisztrációhoz köti.

Teljesítés

A tartalomszolgáltató a megrendelést követően megküldött számla összegének kiegyenlítését követő 2 napon belül aktiválja a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait, azaz

  • hozzáférhetővé teszi a honlapon lévő tudástárat és dokumentum-mintákat
  • a megrendelő e-mail címére értesítést küld a Felnőttképzési Figyelő legújabb számának megjelenéséről.

Az aktiválás az előfizetés időtartamára él.

Fizetés feltételek

A számlát a tartalomszolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 3 napon belül küldi meg a megrendelőnek.
A megrendelő vállalja, hogy a számlán szereplő összeget a feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlíti. A megrendelő fizetési kötelezettségének banki átutalással tehet eleget. A megrendelő fizetési késedelme esetén a tartalomszolgáltató a Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatot jogosult a megrendelővel szemben érvényesíteni.

Elállás

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a tartalomszolgáltató a Felnőttképzési Figyelőhöz a hozzáférését aktiválta. Elállás esetén a tartalomszolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő 30 napon belül visszafizetni.

Szavatosság és felelősség

A tartalomszolgáltató hibás teljesítése esetén a polgári törvénykönyv szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Nem vállal azonban felelősséget azon hiányosságokért, amelyek a tartalomszolgáltatón kívül álló okokból következnek be. A felelősség korlátozására lásd egyebekben a honlapon elhelyezett Jogi nyilatkozatot is.

Árváltoztatás

A tartalomszolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, melyről a felhasználókat a honlapon keresztül az árváltozás hatályba lépését megelőző 30 napon belül tájékoztatja.

Szerzői jog

A tartalomszolgáltató valamennyi termékének tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azok felhasználására a Jogi nyilatkozatba foglaltak az irányadók.

Adatvédelem

Az Ügyfelek adatait bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki. Az adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak. Az adatvédelem vonatkozásában további tájékoztatást talál az Adatvédelmi nyilatkozatban.