Jogi nyilatkozat

Tájékozató a honlapon szereplő Felnőttképzési Figyelő szolgáltatás információinak jogi vonzatáról.

A www.fe-fi.hu internetes címen elérhető Felnőttképzési Figyelő megnevezésű online hírújság a tartalomszolgáltató egyik speciális, kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmazó terméke (továbbiakban Felnőttképzési Figyelő). A Felnőttképzési Figyelő látogatói, felhasználói elismerik és a lenti feltételeket magukra érvényesnek tekintik. A Felnőttképzési Figyelőben közölt adatok megtekintéséhez regisztrációra, belépési névre, jelszóra vagy egyéb engedélyre szükség van.

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Felnőttképzési Figyelő előfizetését megelőző regisztrációval az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A Felnőttképzési Figyelő pontos és hiteles adatok és információk közlésére törekszik, de a benne megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és a Felnőttképzési Figyelő tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak

2. A tartalomszolgáltató nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Felnőttképzési Figyelővel kapcsolatban, annak használatából, ideiglenes nem-használhatóságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

3. A tartalomszolgáltató nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

4. A Felnőttképzési Figyelőben megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk törvényi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

5. Hacsak eltérően nem jelezzük, a felhasznált szöveges tartalom (így minden adat, leírás és tájékoztató szöveg is) és grafikai megjelenés (így a Felnőttképzési Figyelő grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, a fényképek) az ezen oldalakon látható formában copyright kizárólagos tulajdonosa a tartalomszolgáltató, így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel.
A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
Saját, nem üzleti célú felhasználásra a honlap tartalmát a fenti szabályozás figyelembe vételével letöltheti, kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Felnőttképzési Figyelő így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Tilos a Felnőttképzési Figyelőből, annak bármely oldaláról bármely részt kivágni, és tilos a megcsonkított részt is bármely módon újraközvetíteni nyilvánossághoz. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Felnőttképzési Figyelő tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével – akár változatlan formában – a nyilvánossághoz újraközvetíteni.

6. A Felnőttképzési Figyelő főoldalára mutató linket bárki elhelyezheti saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek abban az esetben helyezhetők el, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással és további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy a Felnőttképzési Figyelő valamely más weboldal részeként jelenjen meg.

7. A Felnőttképzési Figyelőn keresztül, vagy az abban megjelölt e-mail címet használva a tartalomszolgáltatónak jutatott bármely információ (így az ötlet és koncepció is) – a szabad felhasználásra is kiterjedő – tulajdonjogát a tartalomszolgáltató szerzi meg.
Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató - minden felelősség nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tartalomszolgáltató kizárja.

8. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

9. Amennyiben a Felnőttképzési Figyelőn keresztül, vagy az abban megjelölt e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a tartalomszolgáltató kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a tartalomszolgáltató az Ön általa kezelt adatairól tájékoztatást ad, valamint bármikor jogosult adatai helyesbítését, illetve törlését kérni. További tájékoztatásért kérjük, hogy olvassa el adatkezelési nyilatkozatunkat.