Hírújság

Megjelent a 1/2023. KIM rendelet a programkövetelmények nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól
A felnőttképzők helyszíni szemléjén a vizsgálatot végző szakértőket is ellenőrzik
Nyilvános konzultáció az Európai Képesítési Keretrendszerről (EKKR)
A Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiuma és az Ágazati Készségtanácsok közös szakmai rendezvényt tartanak
A Felnőttképzők Szövetségének (FVSZ) szakmai napján a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) államtitkára tartotta a nyitó előadást
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) honlapján megjelent a GINOP-6.1.1 ajánlattételi felhívása
2023. március 1-től a programkövetelmények a FAR felületén lesznek elérhetőek
A mikrotanúsítványok rendszere az Európai Unió Tanácsának ajánlása alapján kerül majd bevezetésre
Hatósági ellenőrzések listája 2023 - 50 képzőt ellenőriznek
A készségek fejlesztésének éve lesz 2023
A 2023. január 1-től érvényes jogszabály-változások és a FAR-ba történő rögzítésük jelenlegi gyakorlata
2023. január 1-től változott a munkavédelmi képviselők képzésére vonatkozó jogszabály
Megjelent a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény módosítása
A szakképzésért és egyben a felnőttképzésért is felelős államtitkár lett Hankó Balázs
Kormányhatározat jelent meg a Nemzeti Digitalizációs Stratégia (2022-2030) dokumentumának elfogadásáról
Felnőttképzési Figyelő különszám
A felnőttképzés területe valószínűleg a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz kerül
Ismét változik a felnőttképzési törvény
Már elérhető a felnőttképzési és szakképzési törvény végrehajtási kormányrendeleteinek a módosítása is
A KAVIR adatbázisa részletes információkat tartalmaz arról, hogy milyen feltételekkel lehet önálló vállalkozást indítani
A „Felnőttkori tanulás európai cselekvési tervének bevezetése a megújult prioritások alapján” címmel rendezett konferenciát a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Megjelentek a szakmai interaktív vizsgák lebonyolításról szóló tájékoztatók
Kisebb mértékben módosultak a Képzési és Kimeneti Követelmények
A független akkreditált vizsgaközpontok jelenleg főleg a felnőttképzésben oktatott szakmai képzések utáni képesítő vizsgákat tartanak
A FAR által generált tanúsítványok kiadásának feltételei a képzés típusától is függenek
Meghosszabbították a GINOP Plusz-3.2.1 kódszámú pályázat benyújtási határidejét
Módosították a felnőttképzési szakértők szakterületi besorolását
A felnőttképzésben tanulók még 2022. december 31-ig tehetik le az OKJ-s vizsgáikat
A független vizsgaközpontok működéséről szervez szakmai fórumot a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiuma
A Technológiai és Ipari Minisztérium közzétette a drón pilóták vizsgáztatásának szabályzatait
Az Erasmus+ „Kis léptékű partnerségek” a felnőtt tanulás területén egyszerűbb pályázási lehetőségeket kínál
Ez év végéig még elérhető a MI kihívás (mesterséges intelligencia) ingyenes tananyaga
Két külön minisztériumhoz került a felnőttképzés és a szakképzés
Útmutató készült a képzési programok minősítéséhez
Módosult a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
Digitális tananyagokkal bővült a GINOP-6.1.9 kiemelt projekt
Közeledik az árbevétel bejelentés határideje
Folyamatosan nő a GINOP-6.1.9 projektbe bekapcsolódó képzők száma
A haladási napló vezetése eltérő lehet a különböző típusú tanórák esetében
A szakképzésben oktatóknak négyévente kötelező legalább 60 órás továbbképzés teljesítése
Az egész életen át tartó tanulás folyamatában a készségek fejlesztése a legfontosabb
2022. július 1-től változnak a képzési programok minősítésének szabályai
Elérhető A szakképzési jogszabályok magyarázata című kiadvány második kiadása
A jelnyelvi tolmács, a demenciával élők gondozója, és még további 9 szociális ágazatba tartozó képzésről jelent meg új jogszabály
Új jogszabály jelent meg a hivatásos hajós képesítésekről
Az Európai Unió kiadta a DigComp legújabb, 2.2 verzióját
A felnőttképzési törvény és végrehajtási rendelete pontosan meghatározza, hogy milyen tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni
Az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapját 2021-ben másfélmillióan tekintették meg
FKK 2022 Szak- és felnőttképzési trendek elnevezéssel tart konferenciát a Budapesti Metropolitan Egyetem
2022. április 11-től már igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a programkövetelmények benyújtásáért, módosításáért és törléséért is
A felnőttképzési törvényjavaslat-tervezet csak a szakértőkre vonatkozó részt érinti
A közlekedési ágazatban működő vállalkozások támogatást igényelhetnek saját dolgozóik képzéséhez
2022. július 1-től változnak a képzési programok szakértői minősítésére vonatkozó szabályok
A Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzési terve szerint 2022-ben 72 felnőttképzőt ellenőriznek
2022. február 15-től újra be lehet nyújtani kérelmeket a GINOP Plusz-3.2.1 kódszámú pályázatra
A DIMOP Plusz projektek célja: digitális megújulás a társadalom minden szintjén
A hátrányos helyzetűek felzárkóztatására meghirdetendő pályázatoknál kötelező lesz mobilitási mentorokat is biztosítani
Hatósági ellenőrzések esetén kiszabható bírságok
Módosítások a 2022. január 1-jén érvénybe lépett – a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló – 12/2020 Kormányrendeletben
Együttműködési megállapodást kell kötniük a felnőttképzőknek a Diákhitel Központ Zrt-vel, ha képzési hitelből finanszírozott képzéseket tartanak
Meghosszabbításra került a GINOP Plusz-3.2.1 projekt benyújtási határidőjének meghosszabbítása és a GINOP-1.2.3 projekt indulása
Kisebb módosítások a felnőttképzési és a szakképzési törvény végrehatási rendeleteiben
A 11/2020. Kormányrendelet számos pontosítást és néhány lényeges módosítást tartalmaz
16 akkreditált vizsgaközpontban lehet már szakmai és képesítő vizsgát tenni
10 új szakképesítés programkövetelményét vették nyilvántartásba
A felnőttképzők csökkentett minimális óraszámmal is meghirdethetik a részszakmák oktatását
Módosult 11/2020. Kormányrendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
Jogszabály módosítások
A Parlament a felnőttképzési és szakképzési törvény módosításáról tárgyal
Már „új” típusú ellenőrzéseket is folytat a kormányhivatal
A valós idejű online órákon való részvétel igazolására egyelőre többféle megoldás is alkalmazható
A képzési programok fajtái – szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás és támogatott (nem hatósági és nem belső) képzés
Megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelete a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
A KAV (Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont) honlapján elérhetőek az új gépkezelői képzések tantervi és vizsgakövetelményei
Változtak a felnőttképzők által is folytatható szakképzésben a képzési programok, szakmai programok tartalmi előírásai
Módosultak a képzési hitel felvételének és folyósításának szabályai
Gyarapodott a programkövetelmények száma
A felnőttképzési szerződéseket a résztvevők számítógépen vagy érintőképernyős eszközön is aláírhatják
Már elérhető a munkahelyi képzéseket támogató pályázat benyújtásához a kitöltő felület
2021. október 1-től adhatók be pályázatok a GINOP Plusz-3.2.1 felhívásra
Négy programkövetelményt töröltek a nyilvántartásból
Folyamatosan zajlanak a képző intézmények hatósági ellenőrzései
Megújuló felnőttképzés címmel digitális tananyag került kidolgozásra
Csökkentették a szabályozott szakmák számát – már nem kell minden szakmához „papír”
Csaknem 70 milliárd forint jut képzésekre és bértámogatásra A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül elnevezésű projektből
A képesítő vizsgákat továbbra is az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) közvetítésével lehet lebonyolítani
427 programkövetelmény alapján lehet már szakképesítést szerezni
Változott a szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendelete
2021. július 8-tól lehet benyújtani a Nemzeti Akkreditáló Hatósághoz (NAH) a vizsgaközpontok akkreditálása iránti kérelmeket
Újra be lehet majd nyújtani a jelentkezést a GINOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázatra
Az alapfokú iskolai végzettségű vagy ilyen végzettséggel nem rendelkezők a támogatásból megvalósuló képzések során egyénre szabott mentorálásban is részesülnek
Lapzárta után: módosult a GINOP Plusz-1.2.1-21 felhívás
Megjelent az akkreditációs eljárásért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
Az átmeneti időszakban az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) jogosult a képesítő vizsgák* megtartására
Kétféle képzési hitelt lehet már igényelni
Négy újabb programkövetelmény érhető el az IKK honlapjáról, melyek az Informatika és távközlés ágazatba tartoznak
Árbevétel jelentés határidő: 2021. június 15. – az „új” rendszer szerinti képzések árbevétel jelentését a FAR-ba kell majd feltölteni
Már elérhető a FAR-ban az árbevétel bevallás felülete
Felnőttképzési és szakképzési törvény módosítása, elérhető a vizsgaközpontok akkreditációs kérelme űrlap
A felnőttképzési és a szakképzési törvény várható módosításai
285 felnőttképzőt ellenőriz az idén a Pest Megyei Kormányhivatal
Az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) újabb programkövetelményeket jelentetett meg a honlapján
A képzők 2021. május 26-ig nyújthatják be ajánlatukat a GINOP-6.1.1 kiemelt projekt keretében meghirdetett képzések megvalósítására
A veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt a képzők továbbra is megválaszthatják, hogy személyes jelenléttel vagy online tartanak képzéseket
2021. április 19-től május 22-ig online is, személyes jelenléttel is folytatódhatnak a képzések
Már a „régi” típusú képzések esetében sem kötelező az OSAP statisztikai adatszolgáltatás
Kétféle képzési hitelt is felvehetnek a szakmai oktatáson vagy képzésen résztvevő felnőttek
Újabb programkövetelményeket tett közzé honlapján az Innovatív Képzéstámogató Központ
Hamarosan online lehet jelentkezni a szakképesítések képesítő vizsgáira az IKK honlapján
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság belső tájékoztatót tart szakértők, minősítők részére
Folytatódhatnak a képzések és a vizsgák is
Rendkívüli hír!
Kormányrendelet a veszélyhelyzeti felnőttképzésről
Már 4 féle informatikai képesítő vizsgára lehet online jelentkezni
A képző intézmények is részesülhetnek a kormány bértámogatásából
A veszélyhelyzetben is kötelező az adatszolgáltatás a képzésekről
Rövidült az adatváltozás bejelentésére vonatkozó határidő
Már megtalálhatóak a FAR-ban a képzéseken résztvevők egy részének az oktatási azonosító számai
Már 375 programkövetelmény tölthető le az Innovatív és Képzéstámogató Központ (IKK) honlapjáról - a listát cikkünk mellékleteként közöljük
2021. március 8-tól április 7-ig SZEMÉLYES TALÁLKOZÁST IGÉNYLŐ KÉPZÉSEK a FELNŐTTKÉPZÉSBEN SEM tarthatók, a vizsgákat el kell halasztani
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2021. február 24-re egynapos online képzést hirdetett meg az érdeklődők és a leendő vizsgaközpontok részére
Az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapjáról érhetők el a szakmai és a képesítő vizsgák tanúsítási rendszerkövetelményei
2021. január 1-től egyszerűsödtek a belső képzésekre vonatkozó szabályok
Megbízhatóan működik a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) felülete
A felnőttképzési törvény 2021. január 1-től érvényes változásai
A FIR, a FAR, és az OSAP
202 új szakképesítés programkövetelménye jelent meg
A FAR publikus nyilvántartásában több mint tizenkétezer képzés adatairól lehet tájékozódni
Új elem a minőségirányítási rendszerben (MIR) a felnőttképzési tevékenység folyamatának szabályozása
2021. február 18-ra halasztották a GINOP-1.2.9 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása elnevezésű – projekt benyújtási határidejét
Módosult a FAR felülete
Megjelent a felnőttképzési törvény módosításának végleges változata
Nem jelent meg továbbra sem külön jogszabály a veszélyhelyzetben alkalmazandó felnőttképzési szabályokról
Az ellenőrizendő képző intézmények listája
A GINOP-1.2.9 pályázatban képzések megvalósítására is lehet forrást igényelni
Felnőttképzés a veszélyhelyzetben
Módosul a felnőttképzési törvény
Hosszabb szünet után újból elkezdődtek a hatósági ellenőrzések
A GINOP-6.1.1-15 kiemelt projekt keretében a képzők az alacsony képzettségűek és a közfoglalkoztatottak részére indítható képzésekre nyújthatnak be ajánlatot
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztató anyagot jelentetett meg a felnőttképzés megújításáról
A képzések bejelentése a FAR-ba
Az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapján már több száz programkövetelmény jelent meg
A képzési programra vonatkozó előírások
Megtekinthető az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2020. szeptember 29-én online formában megtartott felnőttképzési tájékoztatójának teljes anyaga
A képzést a bejelentéssel egyidejűleg már meg lehet kezdeni
Minisztériumi tájékoztatás a munkahelyi munkavédelmi és tűzvédelmi képzések bejelentési kötelezettségéről
A bejelentés alapján működő képzők működési kötelezettségei – a begyűjtendő adatok köre
Az ITM online-konferenciát tart a felnőttképzésről
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium összeállítása a képzésnek NEM minősülő tevékenységek típusáról
Már elérhető a FAR képzési adatszolgáltatási felülete
ITM konferencia új időpont: 2020. szeptember 29.
Megjelent a bejelentéssel és engedéllyel rendelkező felnőttképzők nyilvántartása
Mikortól és hova kell majd a képzéseket bejelenteni?
Segédlet programkövetelmény-javaslat benyújtásához és kidolgozásához
Képzési hitel 2021. április 1-től igényelhető a felnőttképzésben is
Néhány fontos gyakorlati tudnivaló a bejelentésről, és a hiánypótlásról
NAV tájékoztató az egyéb oktatás körbe tartozó szolgáltatások áfamentességének feltételeiről
A felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletének módosítása
Megkezdődött a képzők regisztrációja a Felnőttképzési Információs Rendszerbe (FAR)
A Diákhitel Pluszt várhatóan 2020 augusztusától igényelhetik a felnőtt tanulók
Igazgatási szolgáltatási díjak: 15 000 Ft/214 000 Ft és FAR: kötelező ügyfélkapus bejelentkezés
Már működik az új Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR)
2020. július 1-től lép hatályba a felnőttképzési törvény módosításainak többsége
Szakképzésre, felnőttképzésre vonatkozó átmeneti szabályok tervezete – a veszélyhelyzet megszüntetése utáni időszakra
A felnőttképzéssel kapcsolatos további törvénymódosítások
Bejelentés és engedély benyújtása a Pest Megyei Kormányhivatalhoz
„Jegyzék” a felnőttképzésben is oktatható részszakmákról
Elindultak a GINOP-1.2.8-20, VEKOP-1.2.6 kódszámú pályázatok
64 ezren regisztráltak az ingyenes informatikai Újratervezés Programra
FeFi júniusi tartalom és emlékeztető az árbevétel jelentés benyújtásáról
Végleges átmeneti rendelkezések
Milyen képzések valamint vizsgák tarthatóak meg, és mely képzéseket támogatnak a veszélyhelyzetben?
A felnőttképzési törvény módosításának végleges változatáról még nem jelent meg a hivatalos döntés
Ingyenes állami informatikai képzést hirdettek meg
Már megjelentek bizonyos alapszakmákhoz a Képzési és Kimeneti Követelmények
A GINOP-1.2.8-20 és a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú pályázatokból több milliárdnyi forint fordítható képzések megtartására
VALI.IFKA – képzések regisztrálása a Vállalkozói Információs portálon
Újabb Képzési és kimeneti követelmények jelentek meg
Enyhítések a felnőttképzésben
Mégis lehet nyelvvizsgát tenni a veszélyhelyzet idején is
A távolléti oktatás megvalósítását is szükséges dokumentálni
Hitelt vehetnek fel a veszélyhelyzetben a felnőttképzésben résztvevők, de csak bizonyos képzések esetében
A távolléti oktatáshoz és távoktatáshoz már sokféle digitális eszköz, platform áll rendelkezésre
Megkapta a vizsgáztatási engedélyét az iTOLC Nyelvvizsgaközpont az otthoni online vizsgák lebonyolítására
A felnőttképzési törvény újabb módosítását tárgyalja az Országgyűlés
Felnőttképzés koronavírus idején
A képzések folytatására e mostani vészhelyzetben a digitális oktatásra való áttérés jelenthet megoldást
A digitális oktatás megvalósítására többféle megoldás is kínálkozik
Az IKER képzéseket meg kell tartani, hacsak a képző intézmény nem kérvényezi annak elhalasztását
Lapzárta után - 2020. március 17.
Rendkívüli hír!
Felkészülés az új szakképzési rendszerre és a felnőttképzés megváltozott jogszabályi környezetére
A 2020. január 1-től módosított felnőttképzési törvény a végrehajtási rendelettel együtt is kevesebb részletet szabályoz, mint a korábban érvényes jogszabályok
Az OKJ-t felváltó Szakmajegyzékben 174 szakma szerepel
Az akkreditált vizsgaközpontok létesítését komoly feltételekhez kötik
A szakmai képzések programkövetelményei a szakképesítések megszerzéséhez
Változott az OSAP adatszolgáltatás határideje
Felnőttképzési Figyelő különszám - 2020. február 10.
2020. január 1-től áfamentes a nyelvoktatás
Még nem jelent meg a felnőttképzési törvény végrehajtási rendelete
Az engedéllyel rendelkező képzők többségének ebben az évben válik esedékessé a külső értékelés