2017. március

2017. március

A képző intézmény az engedélyezett, nyilvántartásba vett képzési programjait egyszerű bejelentési eljárással valamennyi képzési körben újabbakkal egészítheti ki, de csak bizonyos feltételek megléte esetén.
A B) képzési körös, vagyis az egyéb szakmai képzések folytatásának feltétele, hogy a képzési programok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) nyilvántartásában szereplő felnőttképzési szakmai programkövetelmények alapján legyenek kidolgozva.
A távoktatás nem egyenlő az otthoni tanulással, a résztvevő haladását a képző folyamatosan figyelemmel kíséri és tanulócsomaggal is segíti.

Képzési program és dokumentálás

Egészen pontosan kell rögzíteni, hogyan történik a képzés, mivel a távoktatásra is ugyanazok a dokumentálási szabályok vonatkoznak, mint a kontaktórás képzésekre. Ennek teljesítése időnként némi fejtörést okozhat.

FIR

A távoktatásban a résztvevők önállóan, saját időbeosztással is tanulhatnak, a bejelentési kötelezettség azonban erre a képzési formára is vonatkozik.
A Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok, valamint a mikro, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (GINOP-6.1.5-16 és 6.1.6-17, VEKOP-8.5.2-17 és 8.5.3-17) elnevezésű pályázati kiírások tervezete szerint a képzések (a nyelviek kivételével) távoktatásban is megvalósíthatóak.

Különszám – 2017. március 2.

2017. március 12-ig új ajánlattételi felhívást lehet benyújtani a Digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2-15) kiemelt projekt képzéseinek megvalósítására. A képzések indításának engedélyezéséről a képzők március 27-én kapnak majd értesítést, a képzések lebonyolítására 2017. április és május hónapokban kerülhet sor. A legutóbbi alkalommal az Értékelő Bizottság több mint 2000, márciusi és áprilisi képzés indítását engedélyezte, de jelentkezők hiányában valószínűleg nem mindegyik indul majd el. A projekt első szakaszának végéig, azaz 2017. december 31-ig legalább 15 000 képzést kell megtartani.

Különszám – 2017. március 29.

A FeFi korábbi számaiban már ismertettük az év folyamán várható pályázati felhívásokat, amelyek közül néhány most, az utóbbi napokban végleges formájában meghirdetésre került, és napokon belül újabbak megjelenése is várható. A támogatások révén az elkövetkezendő időszakban különböző konstrukciókban számos képzés valósulhat majd meg.