2023. augusztus

2023. augusztus

A Program keretében kerülnek kidolgozásra azok a kormányzati szolgáltatások, amelyek az elektronikus ügyintézés, főként mobil applikációkkal történő egyszerűsítését, egységesítését eredményezik.
Az okmányt a Nemzeti Referencia Központ honlapjáról a vizsgaszervezők töltik le, és hitelesített formában adják ki a sikeresen vizsgázók számára.
Amennyiben a jogsértés gyanúja sem merül fel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint az ellenőrzés lezárásáról hatósági bizonyítvány állítható ki.
Az európai uniós és a magyar jogszabályok jelenleg alapvetően háromféle elektronikus aláírást különböztetnek meg.