2023

2023. szeptember

Kormányrendelet jelent meg a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről. A jogszabály 2024. január 1-től lép hatályba s igencsak jelentős változást hoz a közigazgatási dolgozók képzésében.
Alig egy hete tették közzé a DIMOP Plusz felhívásokat a pályázati portálon, ezek keretében folyik majd a közszférában dolgozók, a tanárok és más érdeklődő állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlesztése.
A KÖKÉNY nevű egységes, központosított rendszer teljes körű ügyintézést tesz lehetővé.
2023 elején már több mint 7 millióan kapták meg az okosokmánynak is nevezett eSzemélyi igazolványukat, de a tulajdonosok alig 5 százaléka igényelte az eAláírás funkciót.

2023. augusztus

A Program keretében kerülnek kidolgozásra azok a kormányzati szolgáltatások, amelyek az elektronikus ügyintézés, főként mobil applikációkkal történő egyszerűsítését, egységesítését eredményezik.
Az okmányt a Nemzeti Referencia Központ honlapjáról a vizsgaszervezők töltik le, és hitelesített formában adják ki a sikeresen vizsgázók számára.
Amennyiben a jogsértés gyanúja sem merül fel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint az ellenőrzés lezárásáról hatósági bizonyítvány állítható ki.
Az európai uniós és a magyar jogszabályok jelenleg alapvetően háromféle elektronikus aláírást különböztetnek meg.

2023. július

A változások elsősorban a szakképzésre vonatkoznak, ezek 2023. július 7-től – illetve bizonyos részek augusztus 5-től – érvényesek.
A kormány az Európai Unió – azonos elnevezéssel, tavasszal meghirdetett – akciójához csatlakozik. (Lásd még: FeFi, 2023. január, A készségek fejlesztésének éve lesz 2023.) A jogszabály a 2023. július 17-i, 106. Magyar Közlönyben olvasható.
A buszvezetők és a tehergépkocsi-vezetők alap- és továbbképzésének jelenlegi, 2023. július 6-án megjelentett dokumentuma lényegében azonos, mint a korábbi, 2020-as tanterv és követelmények leírása, egy fontos változást azonban tartalmaz.
A továbbképzéseket a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) 2024-től indítja el, a részvételért díjat is kell fizetni.
A véleményeket, elképzeléseket az EPALE felnőttképzési oldalán – a bejelentkezést követően – 2023. szeptember 30-ig lehet beküldeni.

2023. június

Eddig az időpontig kell az ENGEDÉLLYEL rendelkező képző intézményeknek rögzíteniük a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos adatokat, dokumentumokat a FAR-ban (a költségvetési szervként működő felnőttképzők kivételével).
A felnőttképzési törvényben a mikrótanúsítványok szélesebb körű alkalmazásának lehetőségét módosították.
A 2023 március végén közzétett tervezethez képest a törvény végleges változatában lényegében nincs változás. (Lásd: FeFi. 2023. április, Törvénytervezet jelent meg a szakképzési és felnőttképzési törvény módosításáról)
A FAR új funkciókkal való bővítése néhány újabb kérdést vet fel, mint például a képzésből kimaradók, vagy a be nem fejezett képzések kezelése, vagy akár a képzési díj megadása.

2023. május

A DIMOP (Digitális Megújulás Operatív Program) Plusz átfogó céljai Magyarország digitalizációs fejlesztésére irányulnak.
A tájékoztatókban, hirdetésekben is egyértelművé kell tenni, hogy az adott képzés nem ad szakmát, részszakmát vagy szakképesítést, és az alapján önállóan nem végezhető.
A rendezvényt, amelyet 2023. június 1-jén szerveznek meg a budapesti ParkInn Hotelben, Dr. Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára nyitja meg.
A FAR-on keresztül, az IKK honlapjára mutató linkkel lehet eljutni a programkövetelmények adatbázisához és az ahhoz kapcsolódó tudnivalókhoz.

2023. április

Európai uniós finanszírozással országos központi akkreditált vizsgaközpontot hoznak létre.   
A programkövetelmények ügyintézési határideje három hónap, hatóságként a Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért és Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felnőttképzési Főosztálya jár el.
A FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) továbbfejlesztésére a legutóbbi jogszabályváltozások miatt volt szükség. (Lásd: FeFi 2022. december, 2022. december 20-tól hatályos, módosított felnőttképzési törvény: Minden engedélyes, január 1-jén folyamatban lévő képzés esetén január 4-ig teendője van az intézménynek a FAR-ban)
„A tanári önazonosság a szétszórt világban” című eseményen az előadók azt járják körül, hogy a nyelvtanítás milyen válaszokat tud adni a megváltozott technológiai, társadalmi és pszichológiai kérdésekre.

2023. március

A programkövetelményekre vonatkozó jelenlegi jogszabály 2023. március 1-től hatályos.
A Pest Megyei Kormányhivatal 2023-as Hatósági Ellenőrzési Tervében 50 intézmény szerepel.
2023. március 22-ig lehet kitölteni a kérdőívet az európai képesítések átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról.
A 2023. március 30-án, 15 órakor kezdődő ingyenes programon személyesen és online formában is részt lehet venni.

2023. február

Dr. Hankó Balázs szerint a felsőoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés területeinek egy államtitkárságba való csoportosítása a gazdaság érdekeit szolgálja. A 2023. február 16-án megtartott rendezvényen még a hatósági ellenőrzések és a FAR működése és fejlesztése is téma volt.
A programkövetelmények a fenti határidőig, mint ahogyan eddig is, az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. – IKK honlapján találhatóak meg.
Az Új Munkaügyi Szemle legfrissebb számában megjelent írás szerint a mikrotanúsítványok elterjedése, és a szintén a Tanács által ajánlott ILA (Individual Learning Account), vagyis az Egyéni Tanulási Számlák alkalmazása ösztönzően hathat az egész életen át tartó tanulásra.

Különszám – 2023. február 22.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal közzétette azoknak a felnőttképzőknek a listáját, amelyeket 2023. során kívánnak ellenőrizni. A mellékelt dokumentum szerint (41-42. oldal) 50 képző jogszabályoknak megfelelő működését vizsgálják majd a helyszíni látogatások alkalmával.

2023. január

A megváltozott munkaerőpiac újfajta készségeket igényel – ezt felismerve fogadta el 2022 decemberében az Európai Unió a Bizottság javaslatát: 2023-at a Készségek Európai Évének nyilvánítják.
A bejelentés és az engedély alapján folyó, ezen belül a támogatott és/vagy (legalább egy résztvevő erejéig) képzési hitelből finanszírozott képzésekre eltérő szabályok érvényesek.
A Munkavédelmi képviselők alap- és továbbképzését a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szabályozza.