2020. február

A mostani változás az eddigieknél jóval jelentősebb lesz. Felforgatja a teljes szakképzést, és a felnőttképzőket újabb nehézségek elé állítja. A kormányzat az iskolai rendszerű képzésre koncentrál, miközben a felnőttképzésben évente mintegy egy millióan vesznek részt. Mi már most a teendő? Hogyan kell, hogyan lehet az átmeneti időszakban működni?

A felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. Korm. rendelet 2020. február 15-ki életbe lépésével hatályát vesztette a felnőttképzők működését szabályozó, előző, 393/2013-as kormányrendelet, és érvénytelenítették a vonatkozó miniszteri rendeleteket is. Annak ellenére, hogy a hatályos jogszabályok mind „újak”, az átmeneti időszakra a „régi” és az „új” szabályozás párhuzamos alkalmazása lesz a jellemző.

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 Kormányrendelet tartalmazza az állami Szakmajegyzékben található szakmákat (lásd lent), amelyek elsajátítása csak szakképző intézményekben lehetséges. Az OKJ megszűnésével – vagy inkább átstrukturálásával? – a felnőttképzésben tanítható szakképesítések nyilvántartását az ITM honlapján teszik közzé.

Államilag elismert oklevelet vagy bizonyítványt csak azok a - szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben résztvevő - vizsgázók kaphatnak a tudásukról, akik akkreditált vizsgaközpontban vizsgáznak. A szakképző intézmények 2025. december 31-ig akkreditáció nélkül is vizsgáztathatnak.

Szakmai képzéseket a programkövetelmények alapján kidolgozott és a felnőttképzési törvényben szabályozott képzési program alapján lehet tartani. Programkövetelmény nyilvántartásba vételére bárki benyújthat javaslatot a szakképzésért felelős miniszternek.

2020. február 15-től a képzéseket annak befejezésétől számított 30 napon belül kell bejelenteni az OSAP 1665 statisztikai felületen. Az OSAP minta-adatlapon még a korábban érvényes beküldési határidők szerepelnek.

Megjelentek a végrehajtási rendeletek a szakképzési és a felnőttképzési törvényhez

Kedves Előfizetőnk!

A Magyar Közlöny 20. számában megjelentek a szakképzési törvényhez, valamint a felnőttképzési törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek: