2019. június

2019. június

A magyar digitális keretrendszert az európai Digital Competence Framework for Citizens, azaz a DigComp 2.1 alapján, a hazai viszonyokat figyelembe véve alakítják ki. A minap megjelent  1341/2019 (VI. 11) kormányhatározat a feladatok végrehajtásának határidejét 2020. június 30-ra tűzte ki.
A kormányhatározattal hivatalossá tett anyag lényegében nem különbözik a korábban már megismert tervezettől. (Lásd FeFi, 2019 március, A szakképzés 4.0 alapvető változásokat hoz a szakképzésben és a felnőttképzésben is) A további részletek hiányában azonban egyelőre csak találgatásokra lehet hagyatkozni.
A Nyelvvizsga Akkreditáló Testület (NYAK) által elfogadott, egynyelvű, általános nyelvvizsgabizonyítványt adó rendszer lényegi korszerűsítése: mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga számítógép előtt zajlik.
A Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (GINOP-6.1.5) és a Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (GINOP-6.1.6) pályázatok keretében megvalósuló projekteket nemcsak az NSZFH vizsgálja monitoring látogatás keretében, hanem pénzügyminisztériumi megbízottak is.

Különszám – 2019. június 3.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy közeledik az éves árbevétel bejelentésének határideje, amely június 15.