2014. április

2014. április

Nyelvi programkövetelményre vonatkozó javaslatot elektronikusan kell majd benyújtani a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) honlapján. Az NMH a nyilvántartásából törli azokat a már engedélyezett képzéseket, amelyek 2014. június 30-ig nem feleltethetőek meg egy elfogadott nyelvi programkövetelménynek.
Már benyújtható a Felnőttképzési Szakértői Bizottsághoz (FSZB) a minőségbiztosítási rendszer elfogadására és alkalmazhatóságára irányuló kérelem. Az intézmények kötelező két évenkénti külső értékelését csak azok a cégek és intézmények végezhetik, amelyeknek a kidolgozott minőségbiztosítási rendszerét a miniszter elfogadta. 
A felnőttképzési szakértők nyilvántartását a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), a felnőttképzési programszakértők nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti. A lista folyamatosan bővül, a korábbi szakértők április 30-ig nyilatkozhatnak, hogy folytatni kívánják-e a tevékenységüket.

Különszám – 2014. április 7.

A Magyar Közlöny 51. számában megjelent a nemzetgazdasági miniszter 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelete a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról.

Különszám – 2014. április 28.

A Magyar Közlöny 58. számában megjelent a Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.