2012. május

2012. május

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 10. §-ában kapott felhatalmazás alapján az állami foglalkoztatási szerv kötelezettsége a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzése. A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ feladatkörében eljárva illetékességi területén folyamatosan ellenőrzi a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeket. 
Százezer 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem részesül egyéb állami vagy EU-s támogatásban és nem államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgató a felsőoktatásban, fejenként 90 000 forintnyi értékben vehet részt idegen nyelvi és informatikai tanfolyamokon. Ebből a jelentkezőnek 4500 forintot kell állnia – a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű kistérségekben lakóknak csak 1800 forintot – a többit az állam fedezi. Az érintettek a képzéseken való részvétel lehetőségéről a nyár folyamán a TV-ből, rádióból és egyéb hírcsatornákból szerezhetnek majd tudomást.  
Az intézményi akkreditáció 4 évig érvényes, a programakkreditáció pedig 2-től 5 évig. A kétféle akkreditáció eljárásrendje azonban különböző.
A most induló pályázatok szempontjából és az áfamentesség miatt is lényeges kérdés, hogy az akkreditált képzési program egy vagy néhány moduljának megvalósítása önálló képzésnek tekinthető-e.
A jogszabályi előírás szerint a képzés lezárását és a vizsgát követően 10 napon belül elektronikusan be kell jelenteni a képzés adatait az OSAP 1665 (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) rendszerbe. Kivételt képeznek ez alól a hatósági és a 25 óránál kisebb óraszámú képzések, ezekről a képzés évét követő január 10-ig kell statisztikai adatokat szolgáltatni. A szakértők a munkaügyi központos és akkreditációs ellenőrzéseken azt is vizsgálják, hogy az adatokat a képző megfelelően jelentette-e be.

Különszám – 2012. május 17.

Megjelentek a TÁMOP-2.1.3-12 jelű „Munkahelyi képzések támogatása” konstrukcióhoz a kitöltőprogramok.