2011. szeptember

Nem teljesen kiforrott még az a koncepció, amely alapján sor kerül a 2001. évi CI. felnőttképzési törvény megújítására. A Magyar Munka Terve a törvény meghozatalára határidőként ez év végét jelölte meg.

Az idén 10 éves felnőttképzési törvény alapeszméje, az egész életen át tartó tanulás joga nem szorul módosításra, azonban a felnőttképzési rendszer „áthangolása” miatt változni fog egy sor jogszabály.

A felnőttképzésben is megmarad az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítések megszerzésének a lehetősége, bár a hangsúly a három éves szakiskolai és az érettségivel záruló szakközépiskolai képzésre helyeződik át.

Lehangoló képet fest az akkreditált képző intézmények ellenőrzésének eredménye, a mutatók az évek alatt szinte semmit nem javultak. Az ellenőrzések 2009-2010-es összesített statisztikája  szerint 100 akkreditált intézmény közül 44 „megbukott”, 2011-ben eddig az intézmények csaknem a felének kellett visszavonni az akkreditációs jogosultságát.

Kormányzati elképzelések a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett cégek esetében a saját dolgozók képzésére vonatkozóan az elszámolás egyszerűsödik, a rendszer ugyanakkor szigorodik annak érdekében, hogy a felhasznált összeg hatékonyan szolgálja eredeti rendeltetését, a szakképzés és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés támogatását. Megszűnik az a hátrányos korlátozás, ami a szakképzési hozzájárulás felhasználását a gazdálkodó szervezet méretétől tette függővé.

Szakképző és felnőttképző intézmények számára hirdet pályázatot ősszel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). Az elnyert összegből, határon túli együttműködés keretében megvalósuló elsősorban szak- és felnőttképzéssel kapcsolatos konferenciák, képzések szervezhetők, innovatív programok fejleszthetők. (TAMOP 2.2.4)

Előreláthatóan szeptember közepén megújul az NSZFI honlapja, amely az eddiginél strukturáltabban és célzottabban segíti majd a felhasználókat az eligazodásban,  szélesebb teret adva az interaktivitásnak.
A honlapon külön szerepelnek majd az iskolarendszeren kívüli OKJ-s vizsgaidőpontok (amelyeknek van írásbeli vagy interaktív része).

2011. szeptember 27.

Módosult a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló I/2000 (I. 14.) NKÖM rendelet.