2022

2022. december

A törvényjavaslatban tervezett változásokhoz képest könnyítést jelent, hogy mégsem szükséges minden képzéshez ütemtervet készíteni. A változások a Magyar Közlöny 209. számában jelentek meg.
Ismét összekerült ez a két terület, amely korábban két minisztériumhoz tartozott.
A mintegy 170 oldalas szakmai anyag a kormányzati portálról tölthető le. A digitális infrastruktúra, gazdaság és állam mellett hangsúlyos szerepet kap az általános digitális kompetenciák fejlesztése és az IKT szakemberek képzése is.

Különszám – 2022. december 22.

2022. december 20-tól hatályos, módosított felnőttképzési törvény, amelyről egy újabb részletes összefoglalót állítottunk össze, kiemelve a közeljövő teendőit, illetve az újabb hírekről is tudósítva.A legsürgetőbb és ezért jelenleg legfontosabb információ: Minden engedélyes, január 1-jén folyamatban lévő képzés esetén január 4-ig teendője van az intézménynek a FAR-ban!

2022. november

A felnőttképzésért mindeddig a 2022. november 14-vel megszűnt Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) volt a felelős.
A tervezet szerint a módosítások 2023. január 1-től lépnek életbe. Az alábbiakban ismertetjük a törvényjavaslat tervezett módosításait.
A módosítások 2023. január 1-jén lépnek életbe. A tervezett változtatásokat tartalmazó dokumentumot e cikk mellékletében közöljük.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Kamarai Vállalkozói Információs Rendszer (KAVIR) a felnőttképzők számára is hasznos forrás lehet akkor, amikor a szakképesítéssel betölthető munkakörökről kívánnak hiteles tájékoztatást nyújtani a képzések iránt érdeklődőknek. A Tudáspont felnőttképzési tanfolyamán Ördög Dóra, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója tartott előadást a gazdasági tevékenységek jogszabályi hátteréről, és mutatta be a KAVIR folyamatosan felépülő rendszerét.
Az Erasmus+ AL AGENDA projekt rendezvényén a magyarországi felnőttképzés aktualitásáról, az elkövetkezendő években várható tendenciákról tartottak előadásokat.

2022. október

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal honlapjáról elérhető összesen csaknem 80 oldalas dokumentumok külön részletezik a vizsgázók, a vizsgaszervezők, és az abban közreműködők részére a központi vizsgák tudnivalóit. (Lásd lenti mellékletek)
A kormányrendeletben rögzített Szakmajegyzékben szereplő 178 szakma követelményeit tartalmazó dokumentumokban csak technikai változások történtek, áll az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) közleményében.
A Magyar Pedagógiai Társaság szakmai napján,2022. október 6-án a Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont és a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont vezetői mutatták be intézményeik működését.
Az engedély alapján megvalósuló képzések esetén a tanúsítványokat legkésőbb a képzés befejezése után 60 napon belül ki kell állítani, és a képzésben résztvevő számára átadni.  

2022. szeptember

2022. augusztus 31. helyett 2023. április 30-ig lehet a „Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerőfejlesztésén keresztül” elnevezésű projektre benyújtani kérelmeket.
A Pest Megyei Kormányhivatal felülvizsgálata során a FAR nyilvántartásban szereplő valamennyi –mintegy 300 aktív – szakértő új besorolást kap. 
Az elmaradt vagy sikertelen vizsgák pótlásának szabályait a képzők, vizsgaszervezők nem egyformán értelmezik.

2022. augusztus

A dokumentumok alapjául szolgáló ITM rendelet módosítása 2022. augusztus 6-tól hatályos.
A Tempus Közalapítvány az őszi felhívás kapcsán 2022. augusztus 23-án online információs napot tart.
Az e-learning kurzus a mesterséges intelligencia mibenlétéről, alkalmazásának területeiről nyújt átfogó ismereteket.

2022. július

A felnőttképzés a Technológiai és Ipari Minisztériumhoz (TIM), a szakképzés pedig a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (KIM) tartozik.  
A módosítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) feladatkörét pontosítja.
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. projektje keretében, az egy milliárd forintból megvalósuló képzésekre már több mint négyezer közlekedési ágazatban dolgozó jelentkezett.

2022. június

Az engedéllyel rendelkező képzőknek június 15-ig kell a hatóságnak bejelenteni az előző évi nettó árbevétel összegét, és a vagyoni biztosítékról szóló szerződést is prezentálni szükséges.
Az 1 milliárd forinttal támogatott képzéseket 2023. március 31-ig kell befejezni.
A jogszabály szerint a haladási naplóban három féle képzési óra rögzítendő: személyes jelenlétet igénylő kontaktórás, személyes jelenlétet nem igénylő kontaktórás és nem kontaktórás foglalkozás.
Az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapján található, folyamatosan bővülő jegyzék, jelenleg mintegy 100 továbbképzési programot nyújt.

2022. május

A Budapesti Metropolitan Egyetem 2022. május 12-én megtartott online konferenciáján több mint harminc felsőoktatási, szakképzési, felnőttképzési szakember és vállalati vezető tartott előadást az új irányokról és kihívásokról.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) útmutatója nyújt majd segítséget a megfelelő szakértő kiválasztásához.
A több mint kétszázötven oldalas kötet a jogszabályi magyarázatokon túl a szakképzési rendszer átfogó ismertetését és dokumentummintákat is tartalmaz.
A 14/2022. EMMI rendeletben szereplő 11 féle képzést az úgynevezett más jogszabály által szabályozott, a köznyelvben hatósági képzésként emlegetett kategóriába sorolják. Ezek többsége korábban az OKJ-ba tartozott.
A 12/2022. ITM rendelet jelentős módosításokat léptetett életbe a vonatkozó uniós irányelvekhez és jogszabályokhoz való igazodás érdekében.

2022. április

A korábbinál több új ismeretet, készséget és példát tartalmazó dokumentumot 2022. márciusában tették közzé az Európai Unió honlapján.
A felnőttképzési szerződésnek többek között a vizsga megtartásának és a díjfizetés részleteire is ki kell terjednie.
Az IKK szerteágazó tevékenységéről tartott előadást az intézmény módszertani igazgatóhelyettese az Informatikai Oktatási Konferencia 2022 rendezvényen.
A 2022. május 12-én megrendezésre kerülő szakmai tanácskozáson a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2022. március

A 7/2022. ITM rendelet értelmében a programkövetelmény nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 214 000 forint, a módosítás és törlés díja pedig 70 000 Ft.
Az utóbbi öt hónapban mintegy 300 szakértőt töröltek a nyilvántartásból a továbbképzési kötelezettség hiánya miatt.
A felnőttképzők folyamatosan nyújthatják be jelentkezésüket a GINOP-6.1.9 projekt keretében támogatott képzések megtartására.
A felnőttképzési szakértő KEOR szerinti szakterülete lesz az irányadó a képzési programok minősítésében.

2022. február

„A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű, GINOP Plusz-3.2.1 kódszámú pályázati felhívás alapján munkahelyi képzésekre és bértámogatásra lehet a kérelmeket benyújtani, ezúttal az ország egész területéről. Bár a konvergencia régiókban benyújtott kérelmek elbírálása kedvezőbb. 
A 2021-től 2027-ig tartó időszakban 350 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre az Intelligensebb Magyarország, a Hi-tech és zöld átállás, a Magyarország csatlakoztatva, és a Digitális állampolgárság négy prioritás mentén megvalósuló projektekre.
A Társadalmi Esélyteremtési Főosztálynál (TEF) lehet mobilitási mentorképzésre jelentkezni.

2022. január

Az illetékes hatóság öt évre visszamenőleg is vizsgálhatja a képző tevékenységét, visszaélés esetén akár a minimálbér ötvenszeresére is büntetheti. A minimálbér emelkedésével a bírságok összege is növekszik.
Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele többek között az, hogy a képzőnek legalább két lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie, minimum egymillió forintos adózás előtti eredménnyel. Nem vonatkozik ez a feltétel a szakképző intézményekre.
„A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" nevű GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú projektre összesen 70 milliárd forint áll rendelkezésre. A projektről részletesebben lásd még: FeFi, 2021. szeptember, 2021. októbertől adhatók be a pályázatok a GINOP-Plusz-3.2.1 felhívásra  
A változások a Magyar Közlöny 2022. január 14-ki, 5. számában jelentek meg.