2018. augusztus

Az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) már szerepelnek azok a rendelkezések és kiegészítő szabályok, amelyeket a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó európai uniós rendelet pontjaival együttesen kell érvényesíteni.

További GINOP és VEKOP pályázatokat is kisebb-nagyobb mértékben módosítottak.

A bírságok megállapításakor 2018. január 1-től a hatóság nagyobb mérlegelési jogkörrel rendelkezik.

A rendezvényt az eddigi szokások szerint módszertani tanártovábbképzéssel egybekötve tartják 2018. szeptember 7-én és 8-án.

2018. augusztus 24.

Módosult a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet.

2018. augusztus 30.

Szakképzési és felnőttképzési tanévnyitó konferenciát szerveznek országszerte, a rendezvényen Palkovics László innováiós és technológiai miniszter, valamint és Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár is tartanak előadást.

Egyelőre még csak a miskolci helyszínre lehet jelentkezni.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.