2017. május

Már ismert, hogy a 2004. évi CXL. közigazgatási hatósági eljárási és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) helyett 2018. január 1-jétől az Ákr., vagyis a 2016. évi CL. általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény lép érvénybe. A változást a hatályos egyéb jogszabályokban is ennek megfelelően kell átvezetni.

A képzőknek 2017. június 15-ig kell beküldeniük (most már) a Pest Megyei Kormányhivatalhoz a 2016. évi felnőttképzési tevékenységükből származó nettó árbevételükről szóló nyilatkozatot, és a vagyoni biztosíték meglétének igazolását.

A Munkahelyi képzések nagyvállalatok, mikro, kis- és középvállalkozások munkavállalói számára megvalósítandó projektekben a „D” képzési kör kivételével a kötelező tevékenységek között szerepel az előzetes tudásmérés, és a résztvevő felmentése, amennyiben ez a felmérés alapján indokolt.

2017. március végéig a Széchenyi 2020 honlapon több száz, különböző operatív programokhoz tartozó felhívás jelent meg. Ezek közül azóta jó néhányat már módosítottak is, illetve a képzési piacon a legnagyobb érdeklődésre számot tartó GINOP-6.1.5., -6.1.6-os kódszámú, Munkahelyi képzések nagyvállalatok, mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalói számára felhívást bizonytalan időre fel is függesztették.

2017. május 3.

Három rövid hírre szeretnénk felhívni a figyelmüket:

  • Bizonytalan időre elhalasztották a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 pályázatok beadási határidejét.
  • Megjelent a GINOP-6.1.7-17 kitöltő programja.
  • Már a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján találhatóak a felnőttképzéssel kapcsolatos hatósági nyilvántartások, közlemények, bejelentési felületek.