2017. június

Ha az ellenőrzés jogszabálysértést állapít meg, 2017. július 1-től a képzők egy esetleges bírságoló határozat ellen fellebbezést már csak bírósághoz nyújthatnak be. Korábban ezeket a szaktárcához lehetett beadni.

A pályázati portálon naponta többtíz felhívás vagy a korábban megjelentek változtatása, illetve esetenként felfüggesztése jelenik meg,  s közben a vonatkozó kormányhatározatok is módosultak.

A GINOP-6.1.5 és 6.1.6 valamint a VEKOP 8.5.2 és 8.5.3 számú Munkahelyi képzések nagyvállalatok, mikro, kis- és középvállalkozások munkavállalói számára elnevezésű projektek jelenleg ismert kiírásai szerint a képzések 20 %-a belső képzésként is megvalósítható.  Belső képzésként csak szakmai vagy „tisztán” szakmai nyelvi illetve kombinált nyelvi (általános+szakmai) képzés, továbbá egyéb, általános jellegű képzések tarthatók. OKJ-s és hatósági jellegű tanfolyamokat viszont csak külső képzők indíthatnak. 

Összesen 4 rendeletet érint a változás, amely 2017. június 20-án lép hatályba. A módosításokat a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet tartalmazza, és a Magyar Közlöny 88. számában jelentek meg.

2017. június 23.

  • Pót ajánlattételi felhívást jelentettek meg a kormányhivatalok a 2017. évi képzési jegyzék kiegészítésére.
  • Megjelentek a GINOP-6.2.5-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása és a VEKOP-8.6.4-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása kitöltő programjai.

2017. június 29.

Elhalasztották a nemrégen módosított (Lásd: FeFi különszám, 2017. június 26.) és eredetileg 2017. július 3-tól beadható Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (VEKOP-8.5.2-17), valamint a Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára (VEKOP-8.5.3-17) felhívások beadási határidejét. Mint ahogyan az az Irányító Hatóság közleményében áll: „a felhívásokhoz kapcsolódóan nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés érkezett be”, emiatt a kiírás további módosítása várható és a kezdeti benyújtási határidő is későbbre tolódik.

2017. június 30.

A Széchenyi 2020 honlapján megjelent tájékoztatás szerint módosult az Idegen nyelvi készségek fejlesztése elnevezésű (VEKOP-8.5.1-17) felhívás benyújtásának határideje.  A szakképzési centrumok önállóan vagy konzorciumi formában már 2017. június 1-től nyújthatták be a támogatási kérelmüket, de az első beadási határnapot egy hónappal meghosszabbították, vagyis a kérelmeket az első szakaszban 2017. augusztus 31-ig lehet beadni.