2017. augusztus

A kormány (1516/2017. Korm. határozat) 2018. január 1-től ingyenessé teszi az első középfokú (B2) és felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgát vagy az azzal egyenértékű érettségi vizsgát.

Bár a nyári szabadságolások nehezítik az ellenőrzések lefolytatását, azok ütemszerűen folytatódnak Azokat az intézményeket is ellenőrzik, ahol egyetlen egy képzés sem valósult meg.

800 millió forintos keretösszegből valósítható meg az a projekt, amely a folyamatban lévő, Digitális szakadék csökkentése elnevezésű, GINOP-6.1.2- kódszámú pályázathoz hasonlóan digitális kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul.

Az Európai Unió megjelentette a DigComp 2.1 változatát, azaz a Digitális Kompetencia Keretrendszer frissítetett dokumentumát. Ez a keretrendszer öt területen méri digitális képességeinket.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) a magyarországi felelőse annak a nemzetközi projektnek, amely honlapján a felnőttképzéssel kapcsolatos vélemények, tanulmányok, szakmai anyagok és események kimeríthetetlen tárházát találhatja a téma iránt érdeklődő.