2016. szeptember

2016. augusztus 28-án Kecskeméten került megrendezésre az országos tanévnyitó, amelyen mintegy 600 résztvevő ismerhette meg a szakképzéssel kapcsolatos terveket és kaphatott tájékoztatást az aktuális tanévről.

A segédlet készült: 2016.09.14-én, és az ekkor ismert információkat tartalmazza

A képző intézmények 2016. október 2-án éjfélig tölthetik fel ajánlataikat az elektronikus Háttér Informatikai Rendszerbe (HIR).

A felnőttképzési szerződést, illetve tankötelezett korú résztvevő esetében a képzési szerződést a hatályos 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvényben (Fktv.) foglalt tartalommal kell megkötni.

Ez a kérdés, a résztvevőktől kezdve a szaktárcán keresztül a felnőttképzőkig, vagyis a felnőttképzés minden szereplőjében igen gyakran merül fel, már csak azért is, mert az egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning - LLL) mindenki által elismert sajátossága, hogy a felnőtt az egyedi igényeinek megfelelő képzésben kíván részesülni. A válasz mégsem ennyire egyszerű.

2016. szeptember 5.

OKJ és GINOP 6.1.2 ajánlattételi felhívás

Augusztus utolsó napjaiban megjelentek a földművelésügyi miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó OKJ-s szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei valamint a kerettantervekről szóló NGM rendelet.