2016. március

2015-ről 2016-ra tolódtak a hatósági ellenőrzések, amelyek mostantól folyamatosak lesznek. A képzőket a jogszabály szerint a hatóság kétévente ellenőrzi.  A FeFi cikkeiben olvasható tudnivalók, tanácsok és segédanyagok, hatékony segítséget nyújtanak az ellenőrzésre való felkészülésben.

Mi történik, ha a képzés megszűnik, mert a résztvevők kimaradtak? Hogyan módosíthatóak az adatok, ha az órák időpontja változik? Lehetséges-e később bekapcsolódni a tanfolyamba? A napi működés során számtalan ehhez hasonló probléma merül fel. Cikkünkben ezekre adunk választ.

A közigazgatási eljárási törvény (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól – Ket.) meghatározza, hogy a hatóságnak és az ügyfélnek – jelen esetben a képző intézménynek – milyen „játékszabályokat” kell betartaniuk.

A kormány rendeletben jelenteti majd meg a támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések listáját. A döntés előkészítése most van folyamatban.

2016. március 3.

2016. március 4-től változik az OKJ, de a felnőttképzést ez csak 2016. szeptember 1-től érinti.

A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni.