2016. május

A jelenlegi tervek szerint az év végéig, az eddig már korábban meghirdetett 5 mellett, 6 további új pályázat jelenik majd meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program versenyképes munkaerőről szóló prioritásának keretében.

A projekt keretében a résztvevők főként államilag elismert szakképesítést szerezhetnek, de nyelvoktatás és hatósági típusú képzések is lesznek.

Az elmúlt csaknem öt hónap során már több száz felnőttképző intézménynél tartottak a miniszteri döntés által feljogosított cégek külső értékelést. A hatósági ellenőrzések 2016. július 1-től már vizsgálni fogják, hogy a képző elvégeztette-e a kétévente kötelező külső értékelést. A tapasztalatok szerint ott, ahol a hatósági ellenőrzést megelőzi a külső értékelés, jóval kevesebb hiányosság tapasztalható.

2016. június 15-ig kell bejelenteniük az „A”, „B” és „C” képzési körben képzést folytató intézményeknek az előző évi árbevételüket. Azoknak a képzőknek, amelyek csak és kizárólag „D” képzési körben tartanak tanfolyamokat, nem kell vagyoni biztosítékkal rendelkezniük, így a bejelentési kötelezettség rájuk nem vonatkozik.

Bírságot szab ki a hatóság a képző intézmény számára, ha az ellenőrzéskor kiderül, hogy a résztvevőnek a képzés megkezdéséhez szükséges orvosi igazolása nem megfelelő.

2016. május 20.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján már nyilvánosak és letölthetőek a Digitális szakadék csökkentése (GINOP 6.1.2) kiemelt projektben való részvétel feltételeinek dokumentumai.

2016. május 25.

2016. május 27-én 13 óráig lehet még benyújtani kiegészítő ajánlatot az Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése elnevezésű (GINOP-6.1.1-15) projekt képzéseinek megvalósítására.

2016. május 27.

Tegnap óta regisztrálhatnak a képző intézmények Digitális szakadék csökkentése (GINOP 6.1.2) projektre az NSZFH honlapján lévő HIR rendszerbe.

Ezzel együtt a projekt során használandó képzési programok is letölthetőek az IKER címszó alatt található felületről.