2018. május

Már csak egy hét van hátra a GDPR (Rendelet) 2018. május 25-i bevezetéséig, az intézményeknek elvileg addig kell kialakítaniuk az adatkezelési rendszerüket, a dokumentációjukat. A FeFi a képzésben részt vevők számára kidolgozott tájékoztató-mintát e cikk mellékleteként közli.

2018. május 25-től, a GDPR életbe lépésétől a felnőttképzési szerződésben is érdemes utalni az adatvédelemre, valamint további egyéb módosítások is javasoltak.
Az új felnőttképzési szerződés-mintát jelen cikkhez mellékeljük.

A hatóság által kirendelt szakértők a képzők megfelelő működését a dokumentumok mintavételével vizsgálják, kivételt képez ez alól az OSAP statisztikai szolgáltatás teljesítése.

Az „A”, „B” és „C” körös képzéseket folytató intézményeknek minden év június 15-ig kell az ebből a tevékenységükből származó nettó árbevételüket a hatóság részére bejelenteniük. Az árbevétel jelentésbe nem szükséges a „D” képzési körből származó bevételt beszámítani.