2018. április

A felnőttképzési jogszabályokon edződött képzőknek nem idegen a GDPR logikája: szabályzatokat kell alkotni, és dokumentálni kell. A helyzet, persze, mégsem ilyen egyszerű.

Személyes adat, jogalap, érdekmérlegelés, adatfeldolgozó és adatkezelő, adattovábbítás, adatvédelmi incidens, stb., szavak jelentésének megértése a szabályozási rendszer kidolgozásához szükségesek.

Minden adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, törléssel vagy bármilyen egyéb, a személyes adattal kapcsolatos történést nyilvántartásban kell rögzíteni. Az alábbiakban ezeket a felnőttképzők számára releváns nyilvántartásokat ismertetjük, és minta-dokumentumokat is mellékelünk.

A GDPR lényeges eleme, hogy az egyéneknek   akár munkavállalók, akár képzésben részt vevők , akik személyes adataikat bocsátják valamely cég, hivatal, szerv, stb. részére, pontosan tisztában kell lenniük azzal, hogy mi is történik az adataikkal, milyen veszélyeknek lesznek kitéve, ha megadják azokat, és hogy milyen jogosultságaik vannak azok védelme érdekében.