2015. március

682 képzés szerepel abban a jegyzékben, amely képzések megvalósítására a munkaügyi központok támogatásával kerül sor országszerte, több száz ajánlattevő képző intézmény bevonásával.

2015 végére minden bizonyítványban és oklevélen fel kell tüntetni, hogy az adott képesítés a keretrendszer melyik szintjének felel meg.

A kötelező adatszolgáltatás elmulasztása a súlyosabb szabálysértések közé tartozik, a kiszabható bírság mértéke a minimálbér nyolc–tízszerese lehet.

Az intézményeknek nem csak a hatóság felé kell a megfelelő adatokat bejelenteniük, a képzési tevékenységükről a honlapjukon is tájékoztatást kell adniuk.

2015. március 6.

Az egyéb szakmai és nyelvi képzési programok elnevezése és fontos határidők

Az NSZFH levélben hívta fel az érintett intézmények figyelmét arra, hogy 2015. március 31. után már csak programkövetelmények alapján kidolgozott egyéb szakmai és nyelvi képzési programokat lehet benyújtani engedélyeztetésre.