2015. január

A hatósági ellenőrzések során a mindenkori legalacsonyabb munkabér havi összegének öt-tízszereséig (súlyosabbnak minősülő esetben nyolc-tízszereséig) terjedő bírsággal sújtható az a képző intézmény, amelyik szabálysértést követ el.

A képzési csoportok dokumentációját a képzési programban foglaltakkal összhangban kell elkészíteni és vezetni. A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) által meghatározott képzési körök programjaira vonatkozó szabályok részben eltérőek.

A felnőttképzést folytató intézmény hatósági ellenőrzése során a helyszíni szemlén a szakértők bármely folyamatban lévő képzés és legalább egy lezárt képzés dokumentációját is megvizsgálhatják. A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) által meghatározott dokumentumokat öt évig kell megőrizni és a hatóságnak ellenőrzéskor be kell tudni mutatni.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló (273/2012. (IX.) Korm.rendelet), 2015. január 1-jén hatályba lépett rendelet értelmében megszűnt a minősített szakmai továbbképzések kategóriája, vagyis a felnőttképzést folytató intézmények ezentúl nem nyújthatják be képzési programjaikat közvetlenül a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumhoz.

Farkas Éva: A rejtett tudás (SZTE JGYPK FI, 2014.)

„A lényeges az, hogy az egyén mit tud, mire képes, mit ért, mit és milyen felelősség és autonómia szinten tud ellátni.” - állítja a szerző.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszűnésével minden olyan jogszabály módosításra került, amelyben az intézmény nevesítve van.