2015. december

A FeFi partnerszervezete, a Tudáspont Kft. jogosultságot szerzett a képzőintézmények külső értékelésének végzésre.  A kétévente kötelezően elvégzendő külső értékelés célja, hogy segítse a képzőket a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek való megfelelő működésben.

A 2014. június 30-a előtt kiadott felnőttképzési engedélyek esetében a hatóság – a külső értékelést végző jogi személyekről szóló döntés elhúzódása miatt - 2016. július 01-től vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény elvégeztette-e a jogszabályban előírt külső értékelését.

Fentiek értelmében 2016. első negyedévében azon intézményeknek célszerű elvégeztetni a külső értékeltetést, akik engedélyüket 2014. június 30-a előtt kapták meg, annak érdekében, hogy a külső értékelésre a kétévente kötelező hatósági ellenőrzést megelőzően – segítve az arra történő felkészülést – kerüljön sor.

A 393/2013 (XI. 12.) kormányrendelet módosításai 2015. december 10-től, illetve 2016. január 1-től hatályosak. A nyelvi képzésekkel kapcsolatos változásokat a Felnőttképzési Figyelő külön cikkben ismerteti.

A nyelvtanfolyamokat 2016. január 1-től nemcsak a nyelvtanári végzettségű, hanem - a képzési idő 20 százalékában - az egyetemi bölcsész nyelvszakos oktatók is megtarthatják. Változott az egyszemélyes tulajdonosú nyelviskolák szakmai vezetőire vonatkozó előírás is.

Néhány változtatást, pontosítást és más jogszabályokkal történő harmonizálást tartalmaz a szaktárca javaslata, amely öt felnőttképzési tárgyú rendeletet érint. A hatályba lépés tervezett időpontja a jogszabály módosítás kihirdetésének 8. napja (amely egyelőre nem ismert), illetve 2016. január 1.