2015. április

A GINOP-6.1.2 jelű, Digitális szakadék csökkentése elnevezésű pályázat felhívása szerint 2017. december 31-ig majd 9 milliárd (pontosan: 8 950 000 000) Ft áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű, munkavállalói korú felnőttek digitális kompetenciájának fejlesztését szolgáló projekt megvalósítására.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) pályázati forrásból összesen 44 milliárdot fordítanak majd oktatásra és képzésekre. Az idén négy ilyen pályázatot hirdetnek meg.

A felnőttképzést folytató intézményeknek minden év június 15-ig (minden év üzleti fordulónapját követő hatodik hónap tizenötödik napjáig) be kell jelenteniük az NSZFH részére az előző lezárt üzleti év felnőttképzési tevékenységből származó nettó árbevételt, és igazolniuk kell, hogy megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkeznek.

A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII.) előírja, hogy az intézményeknek oktatói minősítési rendszert kell működtetniük. Az ellenőrzések során ennek vizsgálata önálló szempontként szerepel.