2014. március

A „D” képzési körbe tartozó képzések esetén az engedélyezési eljárás igen egyszerű, kis költséggel jár, az eljárás során nincs helyszíni szemle, nincs vagyoni biztosítékra vonatkozó kötelezettség és nem előírás minőségbiztosítási rendszer készítése és működtetése sem. Azonban a „D” képzési körben engedélyezett képzések folytatása a többi képzési körhöz hasonlóan számos kötelezettséggel jár, hatósági ellenőrzések lesznek és a nem megfelelő működés során ugyanolyan szigorúak a szankciók.

A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII.) átmeneti rendelkezései szerint a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők jogosultsága 2014. február 28-i hatállyal érvényét vesztette. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet várhatóan néhány héten belül megjelenik. 

A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII.) a felnőttképzést folytató intézmények és minden képzési tevékenységet végző intézmény számára kötelező adatszolgáltatást ír elő. 2014-től a képzésben részt vevő egyének adatait kell rögzíteni a rendszerbe.

A szakképzésről szóló törvény értelmében az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai és vizsgakövetelményben előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsgáról szóló igazolás képzésen való részvétel nélkül is kiadható.