2014. május

Az ajánlási listát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) vezeti majd , addig a hivatal közleménye alapján a programok minősítését a nyilvántartási számmal rendelkező felnőttképzési szakértők és felnőttképzési programszakértők végezhetik a szakterületüknek megfelelően. Az úgynevezett„D” képzési körben, vagyis az egyéb – tehát nem szakmai és nem nyelvi – képzési programokat a szakértők szakterülettől függetlenül minősíthetik. Az ajánlási listán szerepelni fog, hogy mely szakértők vállalnak „D” képzési körben is programminősítést.

Az eljárási díjakat ésszerű kalkulációval lehet csökkenteni

Lassan okafogyottá válik a TÁMOP 2.2.7 kódszámú pályázat, amely a felnőttképzést folytató intézményeknek nyújtott volna támogatást az új engedélyezési eljárásra való felkészüléshez (Lásd: FeFi, 2013. június, Újabb pályázati forrás képző intézmények számára a konvergencia régióban).

A tájékoztatási kötelezettség, a panaszok kezelése minden képzési tevékenységet folytató cég, intézmény számára előírás, akkor is, ha a képzéseiket nem a felnőttképzési törvény szerint folytatják.

A felnőttképzési engedély kiadásának feltétele, hogy az intézmény vagyoni biztosítékkal rendelkezzen. Az ennek meglétéről szóló szerződés csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a jogszabály által előírt kikötéseket.