2014. július

2014. július 15-től már csak azok a felnőttképzési szakértők és felnőttképzési programszakértők végezhetik a képzési programok előzetes minősítését, akik az NMH által vezetett ajánlási listán szerepelnek.

A támogatott képzéseken KER B1 szintről KER B2 szintre kell eljutniuk és komplex, vagy írásbeli vagy szóbeli vizsgát kell tenniük angol, német vagy francia általános nyelvből a hazai felsőoktatásban végzett, de nyelvvizsga hiányában diplomával még nem rendelkező jelentkezőknek.

A felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat – a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától számított – 15 napon belül köteles bejelenteni az NMH-nak.

Az OKJ-s képzési programokat a szakmai és vizsgakövetelményekben foglaltak szerint, valamint ha iskolarendszerben is oktatható képzésről van szó, a kerettanterv figyelembe vételével kell elkészíteni. Az alábbiakban, jogszabályi hivatkozásokkal ismertetjük, hogy a képzési programnak mi mindent kell tartalmaznia.