2013. október

A felnőttképzési engedély megszerzésére vonatkozó rendeletek várhatóan néhány hét múlva jelennek meg. Az engedélyt minden felnőttképzést folytató intézmény megszerezheti, függetlenül attól, hogy akkreditált vagy sem.

Az akkreditált intézményeknek az engedély megszerzése előtti időszakban mások a lehetőségei.

A felnőttképzők számára a jogszabály-tervezet szerint előírás lesz, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező szakmai vezetőt  munkaviszony keretében kell alkalmazni, a nyelvi tantermek maximálisan 16, az informatikaiak 25, az egyéb oktatótermek pedig maximálisan 30 fősek lehetnek.

A rendelet-tervezet több részletet szabályoz, mint amennyi az akkreditált intézményekkel szemben támasztott korábbi követelményekben szerepeltek. A felnőttképzési információs rendszer kidolgozása alapos előkészítést igényel, mivel olyan területeket (a pályakövetést és az erőforrásokkal való gazdálkodást) is érintenek, amelyek az akkreditációs feltételekben nem szerepeltek.

Az új felnőttképzési törvény (2013. évi LVXXII.) szerint az engedélyek kiadása határozatlan időre szól. A felnőttképzést folytató intézmény engedélyét akkor vonhatják vissza, amennyiben az ellenőrzések során kiderül, hogy nem teljesíti a jogszabályok által előírt követelményeket.

Az új felnőttképzési törvény (2013. évi LVXXII.) értelmében az akkreditált felnőttképzési intézmények az átmeneti időszakban a 2013. augusztus 31-én érvényes jogszabályok szerint folytathatják működésüket. Az intézmények ellenőrzésére a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) jogosult, ezekre várhatóan még 2013 folyamán sor kerül.

A mintegy százhatvanezer pedagógusnak továbbra is kötelező hétévenként továbbképzésen részt vennie. A jogszabály leszögezi, hogy a „pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes”.