2013. november

A képzési programot az engedély iránti kérelem mellékleteként a felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII.) előírásai szerint kell elkészíteni és beadni. A képzési programokat hivatalos névjegyzéken szereplő szakértőnek kell előminősíteni.

A Nemzeti Munkaügyi hivatal honlapján található névjegyzékben szereplő szakértők jogosultak a képzési programok minősítésére. A mintegy 700 nyilvántartott felnőttképzési szakértő a rész-szakterületének megfelelően véleményezheti a programokat.

A felnőttképzést folytató intézmények számára előírt kötelező vagyoni biztosíték mértéke az éves árbevétel 2 százaléka, de minimum egy millió forint. Ha a felnőttképző megszűnik, a zárolt összeghez csak a Nemzeti Munkaügyi Hivatal hozzájárulásával juthat hozzá.