2013. február

A kormány a parlament elé terjesztette a a felnőttképzésről szóló új  törvényjavaslatot . A 2013. január 1-je után megszerzett intézményi és program-akkreditációs tanúsítványok 2015. március 31-ig maradhatnak érvényben.

A szakmai és nyelvi programkövetelmények kialakításának célja, hogy a képzéseket az intézmények egységesen valósítsák meg. Az alábbiakban ismertetjük az idevonatkozó előírásokat.

A felnőttképzési törvényjavaslat előírja, hogy a törvény hatálya alá tartozó képzéseket csak képzési program alapján lehet folyatni. A jelenleg hatályos jogszabály követelményeihez képest jelentős változás, hogy az egyéb (nem OKJ-s) szakmai és az általános nyelvi és a támogatott egyéb nyelvi képzéseket a nyilvántartott szakmai illetve nyelvi programkövetelmények alapján kell kidolgozni. (Lásd: Programkövetelmények című írásunkat)

A Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításának tervezetét, amely számos pontosítást és a rendelet mellékleteként további OKJ-s követelménymodulok felsorolását is tartalmazza.