2013. április

A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról. Az eredményeket, vagyis a megszerzett tudás mértékét és minőségét minden esetben mérni és értékelni kell. Értékelés nélkül a képzés nem tekinthető a mai elvárásoknak megfelelő képzésnek, bár természetesen új ismeretekkel gyarapszik az is, aki egy konferencián egy előadást meghallgat, vagy egy kötetlen kézműves foglalkozáson vesz részt.  Fontos, hogy az értékelés egyértelmű és dokumentálható legyen.

Vizsgaszervezőt keresek! Honnan tudom, ki szervez OKJ-s vizsgát egy adott szakképesítés esetében? – fordult a FeFi-hez egy képző cég.

A szakképzésről szóló törvény alapján - az iskolarendszeren kívüli szakképzésben - számos intézmény jogosult arra, hogy OKJ szerinti szakmai vizsgát szervezzen. Amennyiben egy képző cég egy új szakmai képzést hirdet meg, felmerül a kérdés, hogy a képzés befejezése után, a résztvevők hol tudnak majd vizsgát tenni, mely intézmények jogosultak a vizsga megszervezésére, és hogy milyen feltételek alapján érdemes kiválasztani a megfelelő vizsgaszervező intézményt.

Megjelent a 14/2013 (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről. A jogszabály szövegét a Magyar Közlöny 2013. IV.5-én megjelent száma tartalmazza. A konkrét kerettanterveket a jogszabály 2-6. melléklete tartalmazza, melyek innen tölthetők le.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezelt Adatvédelmi nyilvántartásba kell bejelenteni, ha az intézmény direkt marketing célra szolgáló levelet, online hírlevelet küld ki a nála meglévő címlistára. A bejelentést elektronikusan és papíron, postán is be lehet nyújtani.

A felnőttképzési törvény elfogadása még mindig várat magára. Addig is, ameddig a törvényjavaslat az országgyűlés elé kerül, a Felnőttképzési Figyelő néhány kérdést intézett a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.