2012. november

A képzések megtartását vállaló akkreditált felnőttképző intézményeknek a www.tudasodajovod.hu honlapon található háttér-informatikai rendszerbe (HIR) elektronikusan regisztrálniuk kell, és fel kell tölteniük többek között az akkreditált képzési programjaikat is. A megvalósítható képzések listáját a Projektiroda állítja össze.

Nem készültek el a szakmai és vizsgakövetelmények nagy része (SZVK-k), kerettantervek, ezek hiányában az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti képzések nem indíthatóak el.

Módosulhat a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. CLV. törvény (Szht), ennek alapján újból elszámolható lesz a szakképzési hozzájárulás terhére a saját dolgozók képzése. Az önálló képviselői indítványként benyújtott javaslat szerint a saját munkavállalók képzési költségeit csak azok a hozzájárulásra kötelezett cégek számolhatnák el, amelyek havonta legalább 45, OKJ-s szakképzésben részt vevő iskolai tanuló gyakorlati képzésére kötnek szerződést.  

A kiemelt projektben informatikát oktató képző intézményeknek vállalniuk kell, hogy igény esetén alapszintű informatikai, ún. IKT O-1 képzést is tartanak, és amennyiben ennek képzésére még nem rendelkeznek megfelelő programmal, úgy azt a jelentkezést követő három hónapon belül akkreditáltatják. Az NJSZT „Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig” névvel akkreditált képzési programot, amelynek megvalósítási jogát más képző intézményeknek átadja.

2012. november 6.

Indul az „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" TÁMOP 2.1.2 projekt, a részletekről a képzők a www.tudasodajovod.hu honlapról tájékozódhatnak