2012. február

GOP, KMOP, TIOP, TAMOP

Az elsősorban Európai Uniós forrásból támogatott pályázatok mindegyike utófinanszírozással történik, ezért a tapasztalatok szerint csak olyan cég, intézmény képes a pályázati projektet megvalósítani, amelyik megfelelő önrésszel, és a projekt beindításához szükséges, a pályázati összeg minimum 20 %-val rendelkezik.
Szigorú adminisztrációs, formai és pénzügyi követelményeknek kell a pályázat megvalósítása során mindvégig megfelelni ahhoz, hogy a támogatási összeget az illetékes irányító hatóságok az előírások szerint az elszámolás, a számlák benyújtását követően kb. 60-90 nap elteltével folyósítsák a sikeres pályázó részére.

TAMOP-2.1.3. A/B/C-12/1,2

Várhatóan 2012. március 1-től lehet majd újra pályázni munkahelyi képzések támogatására. A jelenlegi tervezet szerint nem lesz olyan kikötés, hogy csak azok a cégek pályázhatnak, amelyek korábban eszközbeszerzésre, beruházásra fejlesztési célú támogatást nyertek.

A felnőtt lakosság kulcskompetenciájának fejlesztésére a januárban megjelent pályázati felhívás szerint összesen 13 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből az összegből kell megszervezni a projekt megtervezését és lebonyolítását is.

A jelenlegi jogszabály módosítások főként az állami intézmények megváltozása, névváltozása miatti szövegpontosításokat tartalmaznak.