2012. december

A tervek szerint az új felnőttképzési törvény 2013. július 1-jén lép hatályba. A jogszabályi előírások csak azokra a képzőkre vonatkoznak majd, amelyek
OKJ-s, állami vagy Európai Uniós forrásból támogatott szakmai, nyelvi vagy egyéb képzéseket tartanak.

Az új felnőttképzési törvény-tervezet a támogatott OKJ-s képzésekben részt vevő felnőtteknek, illetve a munkaadóknak előírja, hogy a képzés befejezését követő három éven belül adatokat szolgáltassanak a munkaerő-piaci szempontból kiemelt jelentőségű tanfolyamok elvégzésével megszerezhető szakképesítés, tudás hasznosításáról vagy a sikertelenségről.

Gyakoribb ellenőrzéseken esnek majd át azok a képzők, amelyek az új felnőttképzési törvény szabályai szerint működtetik az intézményüket. A hatóság – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal - a későbbiekben miniszteri rendeletben szabályozott minőségirányítási keretrendszer feltételeinek meglétét fogja kétévente vizsgálni, és emellett a képzőknek - szintén kétévente - külső audit cég által kell az intézményük tevékenységét minősíttetni.

2013. szeptember 1-jére halasztották az OKJ bevezetésének időpontját a felnőttképzésben (lásd: FeFi, 2012. november).  A halasztásra azért volt szükség, mert az eredetileg tervezett 2013. január 1-jei kezdéshez az intézmények számára nem maradt volna elegendő felkészülési idő. Ráadásul még mindig nem jelentek meg a képzések megvalósításához szükséges szakmai és vizsgakövetelményeket szabályozó rendeletek sem, amelyek alapján a képzési programok kidolgozhatóak.