2012. augusztus

A 2001. évi CI. törvény 10. § értelmében az állami foglalkoztatási szerv hatásköre a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzése. A munkaügyi központ a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2012. évben is ellenőrizte a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeket.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) honlapján megjelent és 2012. augusztus 1-től érvénybe lépő FAT határozat az akkreditált képzési programok moduljairól és a képzés elvégzése után kiadható okiratról rendelkezik.

Interjú Vörös-Gubicza Zsanettel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fejlesztési koordinátorával

A megjelent kormányhatározat alapján a Humán Erőforrás Programok Operatív Hatósága megkötheti a támogatási szerződést a projektvezető Wekerle Sándor Alapkezelővel. A képzések 2012 őszén kezdődhetnek el. 

Farkas Éva – Farkas Erika – Hangya Dóra – Kovács Anett – Kulcsár Nárcisz – Leszkó Hajnalka: Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői (Kutatási jelentés. Szeged, 2012)

Ha csak abból az adatból indulunk ki, hogy Magyarországon minden évben háromszor annyian szereznek államilag elismert szakképesítést a felnőttképzésben, mint a szak- és középiskolákban, akkor meglehetősen felértékelődik az andragógia szerepe. S noha az uniós átlagtól el is vagyunk maradva, a képzésben évente 700 ezer ember vesz részt, vagyis az aktív korú lakosság 10 százaléka.

Egyre nagyobb szerep jut a múzeumoknak az informális képzések megvalósításában

Az Országos Szakképzési Tanévnyitó Értekezletet  2012. augusztus 29-én, szerdán 10.00 órától tartják a szakképző intézmények vezetői, a fenntartók képviselői részére.

2012. augusztus 15.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) honlapján megjelent és 2012. augusztus 1-től érvénybe lépő, az akkreditált képzési programok moduljairól és a képzés elvégzése után kiadható okiratról szóló FAT határozatot további FAT döntésig felfüggesztették: