Módosul a képzők működésére vonatkozó kormányrendelet

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjáról letölthető a 393/2013. Kormányrendelet módosítás tervezete (lásd lent), amely további szabályozásokat, pontosításokat tartalmaz. A FeFi összeállításában a legfontosabb változásokat ismertetjük.

A tervezet indoklásában szerepel, hogy a jogszabály módosítás elsősorban az új felnőttképzési törvény érvénybe lépése óta eltelt két év gyakorlati tapasztalatai alapján vált szükségessé. Ennek okán történt meg még 2015 júniusában először a törvény a módosítása (lásd FeFi, 2015. június, A nyelvi képzések új szabályai és a Törvénymódosítás az OKJ-s, a szakmai és egyéb képzésekben valamint FeFi, 2015. július, A felnőttképzést és a szakképzést érintő törvénymódosítás és a változással érintett jogszabályhelyek szövegszerű összehasonlítása a 2015. évi LXVI. törvény alapján), amelyhez értelemszerűen a végrehajtási rendeleteket is „igazítani kell”.

A FeFi az alábbiakban összefoglalja a rendelet-tervezet lényegesebb módosításait, amelyek most még nem tekinthetők véglegesnek, csak miután a kormány azokat jóváhagyta. A rendelet paragrafusainak mintegy a fele a kihirdetést követő 8 napon (amit még nem tudunk, mikor lesz) lép majd hatályba, a többi pedig csak körülbelül két hónap múlva, 2016. január 1.-én.

Személyi feltételek

Szakmai vezető

Amennyiben az egyéni vállalkozásban működtetett képző csak nyelvi képzéseket tart, és maga az egyéni vállalkozó egyben a szakmai vezető is, ebben az esetben előírás, hogy a vállalkozónak nyelvtanári végzettséggel kell rendelkeznie. Legalább egy olyan nyelvből, amelyre a képzőnek engedélye van.  

Nyelvtanárok

Az idegen nyelvi képzések 20 %-ban elfogadhatóak a „sima” bölcsész végzettségű diplomával rendelkező oktatók is. (Eddig csak a nyelvtanári vagy bizonyos esetekben pedagógiai diploma volt elfogadható.)

A magyart, mint idegen nyelvet oktathatják más nyelvből nyelvtanári végzettséggel rendelkező magyar anyanyelvű oktatók is, de csak a képzési program óraszámának 50 %-ban.

Az anyanyelvi oktatók már nem csak az órák 50 %, hanem a magasabb nyelvi szinteken (KER C1-C2), a tanórák 80 %-át is megtarthatják. Ebben az esetben azonban a maradék 20 %-ban a fent említett bölcsészek nem, csak a nyelvtanári végzettségű alkalmazhatók.

A módosított képzési programok beküldése az NSZFH részére

A működés napi menetében talán a legjelentősebb változás, hogy a képzőknek, amennyiben a képzési programjukat módosítják, elektronikusan el kell majd küldeniük azokat az NSZFH részére. A beküldés határidejeként a tervezet azt a napot szabja meg, amikor az adott program alapján a képzés megkezdődik.

A képzési programok szakértői előminősítése

A szakértőnek a véleményét írásba kell foglalnia, és azt a képzőnek a képzési programhoz kell csatolnia.  Megjegyzendő, hogy a szakértők többsége már eddig is ezt a gyakorlatot követte, bár a jogszabály erről nem rendelkezett egyértelműen.

Maximális csoportlétszám

A képzéseken egy csoportban eddig maximálisan 30 fő vehetett részt, ez a létszám 40 főre emelkedett.

A tervezet még számos további pontosítást, és az egyéb jogszabályokhoz történő módosítási javaslatot is tartalmaz, a FeFi ezekről a rendelet hivatalos kihirdetése után, a hatályba lépés megjelölésével készít összeállítást. 

 

© Minden jog fenntartva!
A FeFi cikkeinek, anyagainak részben vagy egészben történő másolása nem megengedett, és törvényt sért.