Megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelete a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

A rendelet 2021. december 5-én lép életbe, és a Magyar Közlöny 200. számában jelent meg. (lásd itt: http://www.fefi.hu/sites/default/files/melleklet/mk_21_200.pdf​)

A jogszabály mellékletében részletezett géptípusok kezelőinek képzését, vizsgáztatását és a gépek kezeléséhez szükséges jogosítvány kiadására vonatkozó előírásokat szabályozza. A szaktanfolyami képzések és a gépkezelői vizsgák megszervezésének feltételei közé tartozik például, hogy az adott képző igazolni tudja, hogy megfelelő gépekkel, gyakorló területtel rendelkezik, és megfelelő oktatót képes biztosítani.

(elméleti oktatás: legalább középfokú végzettség és az adott tantárgy szakmai tartalmához igazodó, a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott szakképesítés; gyakorlati oktatás: a gépcsoportba tartozó gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal és legalább kétéves időtartamú gépkezelési gyakorlat)

A képzésnek és a vizsgának is elméleti és gyakorlati részből kell állnia, a gépkezelői jogosítványra a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletnek a gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadására és nyilvántartására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet, amely az eddigiekben szabályozta ezt a területet, 2022. február 3-án veszti hatályát.

 

© Minden jog fenntartva!
A FeFi cikkeinek, anyagainak részben vagy egészben történő másolása nem megengedett, és törvényt sért.