Az Innovációs és Technológiai Minisztérium összeállítása a képzésnek NEM minősülő tevékenységek típusáról

Elv Az elvnek megfelelő esetben, tipikusan ilyenek lehetnek:

A szolgáltatónak nincs egyértelműen beazonosítható képzési célja. A tevékenységnek nincs előre meghatározott időkerete, hanem folyamatos fejlődésre és cselekvésre épít, vagy a képzés célját a résztvevő a folyamat során maga határozza meg

(nem célirányos és nem szervezett)
 • coaching
 • tanácsadási folyamat,
 • konzultáció,
 • korrepetálás,
 • fejlesztői órák,
 • magán nyelvórák közül azok, amelyek konkrét céllal és időkerettel nem rendelkeznek (például kommunikációs gyakorlás, beszélgetés egy témáról a résztvevő hozott nyelvtudásával); ha azonban a nyelvoktatásnak meghatározott időkerete van és egyértelműen egy képzési cél és az ahhoz szükséges kompetencia elsajátítására irányul, akkor az felnőttképzési tevékenységnek minősül (pl.: nyelvvizsga felkészítő 20 órás képzés).

A szolgáltató a „képzés” folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a résztvevő fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a résztvevő önálló feladata, nincs interakció a képző és a résztvevő között

(nem célirányos és nem szervezett)
 • online videótár,
 • letölthető tartalmak,
 • online ismeretanyagok és a hozzá kapcsolódó közösségi média csoport,
 • információs hírlevelek

Az esemény fő célja nem az, hogy a szolgáltatást igénybe vevő kompetenciái az esemény végére kialakuljanak, fejlesztésre kerüljenek. A szolgáltatónak nem célja fejleszteni a képzésben résztvevők kompetenciáit, és erre nem is tesz ígéretet, az esemény szervezője nem kér erre vonatkozóan visszajelzést

(nem célirányos, nem kompetenciafejlesztésre és kialakításra irányul)
 • bemutató előadás,
 • konferencia,
 • termékbemutató

A folyamat eredményét együttes – résztvevői – cselekvés, munka és nem a képző (képzési célja) adja. Az eseménynek egy probléma megoldása, megbeszélése a célja, nem pedig a résztvevők kompetenciáinak fejlesztése és kialakítása

(nem célirányos, nem kompetenciafejlesztésre és kialakításra irányul)
 • workshop,
 • irányított meetup,
 • csoportos foglalkozás,
 • szakmai műhelymunka

Az esemény inkább épít az egymástól tanulásra mint a tanulási folyamat egy meghatározott és kijelölt irányítójára, illetve az önfejlesztési célokkal egyidőben a képzésben résztvevő társas/szociális és időeltöltési céljai is dominálnak. Bizonyos foglalkoztató feladatok kiadása történik, azonb an a szolgáltatásnak nem alapvető célja a tényleges kompetenciakialakítás és fejlesztés

(nem célirányos)
 • hobbitevékenységek (pl. gyöngyfűző klub, sakk klub),
 • szakkörök,
 • személyi és csoportos edzések,
 • táncklub,
 • élményfestés,
 • szeánszok

 

© Minden jog fenntartva!
A FeFi cikkeinek, anyagainak részben vagy egészben történő másolása nem megengedett, és törvényt sért.