2013. december

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakértők személyére a miniszter által kinevezett hattagú Felnőttképzési Szakértői Bizottság (FSZB) tehet javaslatot. A képzési programok előzetes minősítését azok a szakértők végezhetik, akik a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) által vezetett ajánlási listán szerepelnek majd. A listára való felkerülés szintén az FSZB javaslata alapján történik.

A felnőttképző intézménynek legkevesebb 171 000 forintnyi összeget kell kifizetnie, ha egy darab OKJ-s vagyszakmai vagy nyelvi képzését engedélyezteti, ez az összeg azonban csak 23 000 forint, ha egyéb képzést kíván benyújtani engedélyeztetésre. A díjrendelet 2014. január 4-én lép érvénybe.

2013. december 14-től bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó kidolgozhat szakmai programkövetelményt, és benyújthatja a kamarához nyilvántartásba vételre. A képzőknek a szakmai képzési programjaikat a nyilvános szakmai programkövetelmények alapján kell kidolgozniuk.

A szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményei a megjelent 59/2013 NGM rendelet alapján.