Megjelent az új felnőttképzési törvény tervezete

A tervek szerint az új felnőttképzési törvény 2013. július 1-jén lép hatályba. A jogszabályi előírások csak azokra a képzőkre vonatkoznak majd, amelyek
OKJ-s, állami vagy Európai Uniós forrásból támogatott szakmai, nyelvi vagy egyéb képzéseket tartanak.

A felnőttképzést folytató intézmények és képzési programok nyilvántartási rendszere és az akkreditáció megszűnik, helyette a tervezet a szabályozott képzések megtartását engedély kiadásához köti. Az engedély kiadására irányuló kérelmet a hatósághoz, vagyis a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (NMH) kell benyújtani, az elbírálási idő 60 nap, az engedély érvényessége folyamatos lesz, amennyiben nem kerül visszavonásra.

Az engedély kiadásának feltételei: a képző intézmény rendelkezzen

  • szakértő által előzetesen minősített képzési programmal,
  • megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel,
  • minőségbiztosítási rendszerrel,
  • felnőttképzési elektronikus információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel (amely lehetővé teszi, hogy a képzés megkezdése előtt legalább három nappal, majd a képzés befejezését követő 10 napon belül elektronikusan megadja az adott képzés adatait, pl. a képzés időpontja, ütemezése, résztvevők száma),
  • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
  • ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokkal
  • vagyoni biztosítékkal (vagyis a képzőnek, amennyiben valamilyen ok miatt nem tudja a meghirdetett és/vagy elkezdett képzést megtartani, gondoskodnia kell arról, hogy legyen megfelelő fedezete ahhoz, hogy azt egy vele szerződésben álló másik képző valósítsa meg.)

Kivételt tesz a törvény-tervezet az engedélyek kiadásának feltételében: az egyéb általános képzéseket folytató képzőknek mindössze a képzési programokat, a személyi és tárgyi feltételeket és az információs rendszer működésének feltételeit kell biztosítaniuk. 

Az egységes követelményrendszer kialakítását kívánják biztosítani a szakmai és a nyelvi programkövetelmények, amelyek a képzési programok kidolgozásához szolgálnak alapul, vagyis a képzési programokat csak a már elfogadott programkövetelmények szerint lehet elkészíteni. A programkövetelmények tartalma nyilvános, a szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a nyelvi programkövetelményeket az NMH vezeti. (az egyéb képzéseknél nem lesznek programkövetelmények) A programkövetelmények nyilvántartásba vételére bármilyen intézmény tehet javaslatot.  A tervezet szerint a programkövetelményekre vonatkozó jogszabály a felnőttképzési törvény hatályba lépése előtt, 2012. április 1-jén lép érvénybe, ezzel is elősegítve azt, hogy az engedély megadásához szükséges képzési programokat a képzők már a programkövetelményekben foglaltak ismeretében készíthessék el.

Még nem ismertek az engedélyezési eljárás részletes szabályai, a vagyoni biztosíték formái és mértéke, az eljárási díj összege, valamint a minőségbiztosítási keretrendszer kötelező elemei sem. A törvény-tervezet szerint ezeket a későbbiekben megjelenő kormány- és miniszteri rendeletek fogják tartalmazni.

Az intézményi és programakkreditációval rendelkező képzők időt nyerhetnek azért, mert 2014. június 30-ig nincs semmi teendőjük, a működéshez szükséges engedélyt csak ezt követően kell beszerezniük.

A teljes törvénytervezet innen érhető el.

 

© Minden jog fenntartva!
A FeFi cikkeinek, anyagainak részben vagy egészben történő másolása nem megengedett, és törvényt sért.