Változások az új OKJ szerinti képzésekben és vizsgáztatásban

Interjú Vörös-Gubicza Zsanettel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fejlesztési koordinátorával

A szakképzés átalakítása felveti azt a kérdését, hogy az elmúlt évek fejlesztéseiből (kompetenciaalapúság, modularitás) mi marad meg, mi változik?

A megújított szakmai és vizsgakövetelmények (továbbiakban szvk-k) esetében a szakmai kompetenciák hangsúlyozását tűztük ki célul. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban a Kamara) szerette volna, hogy a társas- és módszer kompetenciáknál a lehető legkevesebb kompetencia kerüljön feltüntetésre, és inkább a szakmai kompetenciákra helyeződjön a hangsúly (nem utolsósorban mérhetőségük miatt is). A jelenlegi vizsgarendszernél számos olyan kompetenciát kell lemérni a szakmai vizsga során, ami igen nehezen, vagy szinte alig mérhető, a vizsgáztató mégis kénytelen pontokat adni, és ettől esetleg nem reális jegyek születnek. Ezek alapján a jelenlegi rendszer olyan irányba viszi el a vizsgák összegzését, ami véleményünk szerint nem jó irány. Véleményünk szerint ezen feltétlenül változtatni kellett.

Mi jellemzi az új OKJ és a modulok kapcsolatát?

Az új OKJ új struktúrában épül fel, a modulrendszer megmaradt (a fenntarthatóságra is tekintettel), de a szerkezeti felépítés megváltozott. Az elágazások, mint strukturális elemei az OKJ-nak eltűntek, alap, rész- és ráépülések maradtak, illetve bizonyos szakképesítéseknél megjelentek szakmai irányok.

További újdonsága az OKJ-nak, hogy a modulok nem jelennek meg az szvk-kban. Ezek új kormány modulrendeletben kerülnek majd kiadásra. Strukturális szempontból az OKJ-ban abc sorrend lesz az eddigi szakmacsoportok helyett. Ezért 2013. január 1-től egy szakképesítés szakmai tartalmát úgy ismerhetjük meg, hogy a szakképesítéshez megkeressük az szvk-t, ahol olvasható lesz, hogy milyen modulokból épül fel a szakma, és a modulszámok alapján kikeressük a kormány modulrendeletéből, hogy milyen szakmai tartalom kapcsolódik hozzá. Ezek az információk az Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján (www.nmh.gov.hu) megtalálhatók lesznek.

Meglehetősen összetett rendszerünk van most, sok féle képzés indítható, ez hogyan változik?

Az utóbbi időkben az iskolák számos  képzési forma indítására kaptak lehetőséget, ami akár nehézséget is jelenthetett az iskoláknak. Kezdődött az előrehozott szakképzési formával (3 éves szakiskolai képzést biztosít), aztán a Kamara 2011. januárjában 48 szakképesítésben biztosított új képzési programot, amit 3 évesre és 2+2 évesre is kidolgoztunk. Jellemzően az szvk-k változtak. De azóta kijött 3 új OKJ, ami a képzések tervezésében hozott nehézségeket. Ennek lehet következménye, ha az intézmények bizonytalanak, hogy például szeptembertől milyen képzéseket indítsanak? Az iskolák sok esetben összekeverik az OKJ-k szerinti indítást, az szvk-k szerinti indítást a különböző képzési formák szerinti indítással. A mostani rendszer a szakközépiskoláknál 2+2 és 3 éves,  az érettségire épülő 2 éves. Az új szakközépiskolai rendszerben, amennyiben a két évből 1 év szakmai tartalom beépül a 9-12 évfolyamokba, akkor már csak egy éves szakképzés is indítható lesz. Követni kell, hogy mit érdemes, mit lehet indítani, és folyamatosan figyelni kell a kifutó képzési típusokra is!

Mi jellemzi az szvk-k megújítását?

2011-ben a Kamara a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (továbbiakban NGM) tartozó szakképesítések szvk-ját a hozzátartozó központi programokkal kidolgoztatta. Ennek elkészítése során elsődleges célunk volt a gazdasági szereplők bevonása, de a megújításba az iskolák pedagógusait is bevontuk, hiszen a szakmai tartalom átültetéséhez az oktatásba az ő közreműködésük elengedhetetlen. Így a gazdasági és pedagógus szakértők egyaránt részt vettek a változtatásban. Ez a szakképesítések számának csökkentésekor is, illetve a közösen kidolgozott szvk-k során is így történt. A több mint 600 szakképesítés-kimenet anyaga elkészült, és ebben számos felnőttképző szakértőként részt vett, a munkába többek között bevontuk a Felnőttképzők Szövetségét is.

Hol és mikor olvashatók az új szvk-k?

A fejlesztés során az NGM hatáskörén kívüli szakmák szvk-ja is megújult. További 7 minisztérium 14 államtitkársága delegált szakértőket a munkabizottságokba, és ezek munkáját is koordinálta a Kamara. Az elkészített szvk-at és hozzátartozó modulokat 2012. április 30-ig a Kamara átadta az NGM-nek. Ennek köszönhetően várjuk, hogy az NGM-hez tartozó 77 db alapszakképesítés szvk-ját első körben (várhatóan augusztus végén) kiadják. Ezeket pillanatnyilag nem indíthatják a felnőttképzők, mert ezek iskolarendszerhez kötődnek, hozzájuk tartozó ráépülések, részszakképesítések szvk-i legkésőbb év végéig megjelennek. Az összes szvk kiadásának a végső határideje 2012. december 31., ugyanúgy, mint a hozzátartozó kerettanterveké, amik alapján az iskolák a következő év szeptemberétől elindíthatják a megújított képzéseket. Azt tudni kell, hogy az adott szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik az adott szvk kiadása, tehát ezek megjelentetése a különböző minisztériumokon múlik, végső határidő a már említett 2012. december 31.

A felnőttképzők számára segítséget jelenthet, ha a kormány modulrendelete korábban kijön, mint az szvk-k, mert abban már látni lehet, hogy milyen szakmai tartalmakkal bír egy-egy szakképesítés, és mire kell felkészülnie a képzőnek.

Mik a főbb újdonságok az szvk-kban?

Az egyeztetésen levő szvk-k új formájukban már nem tartalmazzák a modul tartalmakat. Ezek a kormány modulrendeletben lesznek megtalálhatók. Lényeges hogy a modulrendszerű vizsgáról áttérünk a komplex vizsgáztatásra, ami azt jelenti, hogy amik eddig az szvk-kban modulhoz kapcsolódó vizsgafeladatok voltak, ezeket a szakértők komplex vizsgafeladattá alakították át. Jelentős változás lesz (különösen igaz a felnőttképzésre) a vizsgáztatásnál, hogy a képzési időtartam alatt adható felmentés a modulok tanulása alól, de a vizsgánál nem lesz felmentés, ott a teljes komplex vizsgát teljesíteni kell. Az szvk-k legfontosabb, leghangsúlyosabb része a vizsgakövetelmény rész lesz, előtte általános információkat kaphatunk a szakképesítésről.

Várható, hogy a vizsgaelnököket fel kell készíteni a komplex vizsgára?

Általában minden évben tartunk felkészítőt, de azt mondhatjuk, hogy a komplex vizsgákban az elnökök nagy részének jelentősebb tapasztalata van, mint a moduláris vizsgáztatásban. Jól látható az szvk-k fejlesztése kapcsán, hogy örömmel veszik a visszatérést a régebbi típusú vizsgához, és örömmel fogadják a vizsgák egyszerűsítését is. A szakmai tartalmak kialakításánál is arra törekedtünk, hogy egyszerűsítsük a rendszert, és lehetőség szerint minden szakképesítés tartalma beleférjen 6 modulba. Célunk a vizsgák idejének csökkentése, és a minősége növelése.

Minderről az aktuális információk megtalálhatók az NMH honlapján (www.nmh.gov.hu), de tájékoztatásként a véglegesítésre került anyagok az MKIK honlapján (www.mkik.hu) is olvashatók lesznek, amint a jogszabályokat kihirdetik.

Az interjút készítette: Vedovatti Anildo, újságíró

 

© Minden jog fenntartva!
A FeFi cikkeinek, anyagainak részben vagy egészben történő másolása nem megengedett, és törvényt sért.